​​

Kompetencer: Hospitalspræsten

Forfatter

Titel

Beskrivelse

Info

Andersen, P., Ausker, N. & la Cour, P. (2010)

'Går fanden i kloster når han bliver gammel? Religiøsitet i lyset af sociale og psykologiske forhold'.

Bidrag til antologi

I: Gundelach, P. (red.): Små og store forandringer. Danskernes værdier siden 1981. Kbh: Hans Reitzels Forlag

Ausker, N. (2012)

'Spritualitet i hospitalssengen'.

Artikel

I: Bibliotek for læger, Khb. (forthcoming)

Ausker, N. (2010)

'Jeg skal jo være der hele tiden - religiøse og eksistentielle overvejelser hos forældre til kræftramte børn'.

Rapport

Kbh: Rigshospitalet.

Ausker, N.; la Cour, P.; Busch, C.; Nabe-Nielsen, H.; Pedersen, L. M. (2008)

Danske patienter int​ensiverer eksistentielle tanker og religiøst liv

Artiklen forklarer undersøgelsen af, i hvor høj grad danske patienter har religiøse og eksistentielle tanker, og om disse intensiveres under deres sygdom/hospitalsindlæggelse.

Artikel

Boelsbjerg, H. B.

Kræftpatienters religiøse ressourcer

En kvalitativ undersøgelse af muslimske og kristne kræftpatienters religiøse copingstrategier under palliative forløb.

Forskningsprojekt (ph.d.)

Busch, Christian Juul

Præsten ved hospitalssengen : hvad laver han?TIDSSKRIFTARTIKEL
Bibliotek for læger. - Årg. 204, h. 1 (2012). - S.76-91 : ill.

Nielsen, R. (2010)

At være sig selv - at blive sig selv.

En bog om, hvilke åndelige behov, der melder sig hos den døende og hvordan disse behov bedst muligt tilgodeses af omgivelserne. Den henvender sig specielt til sygeplejersker, sundhedspersonale, præster og pårørende, der har med alvorligt syge og døende at gøre.

Bog

Frederiksberg: Unitas Forlag.

Norum, J., Risberg, T. & Solberg, E. (2000)

Faith among patients with advanced cancer. A pilot study on patients offered 'no more than' palliation.

Artiklen undersøger en række uhelbredeligt syge kræftpatientes forhold til tro.

Artikel

I: Support Cancer Care 2000;8:110-114

Pedersen, L.M. & Ausker, N. (2007)

'Trosfaktoren - hvad siger patienterne?'

Artikel

I: Tidsskrift for Sjelesorg, nr. 2, pp. 126-139​

Redaktør