​​

Metoder og interventioner: Børn og familie

 

Forfatter

Titel

Beskrivelse

Info

Bo Snedker Boman

Familier med kræft : om psykosocialt projektarbejde i onkologien og hæmatologien med fokus på familier med kræftARTIKEL

Fokus på kræft og sygepleje. - Årg. 31, nr. 3 (2011). - S. 30-33 : ill.

Buchwald, D. (2010)

Millioner af stjerner. Om hvordan børn magter tilværelsen med en alvorligt syg og døende forælder

Ph.d.-projekt, der undersøger, på hvilken måde børn i alderen 11-17 år magter tilværelsen, når deres mor eller far er uhelbredeligt syg eller døende.

Ph.d.-afhandling

Dencker, A. (2009)

Børn som pårørende på hospitaler: praksis, udfordringer og behov

Denne rapport beskriver resultaterne af en kvalitativ interview- og observationsundersøgelse om børn som pårørende på hospitaler, set ud fra et sundhedsprofessionelt og et forældreperspektiv.

Forskning/ undersøgelse

Fredman, G. (2002)

Samtaler om døden. At hjælpe børn og familier gennem sorg.

Bog

Glistrup, K. (2006)

'Hvad børn ikke ved, har de ondt af''. I: Månedsskr. for Praktis. Lægegerning 88.

En familie- og psykoterapeut redegør for sine overvejelser i forbindelse med børn, der lever som pårøende til patienter med psykiske lidelser.

Artikel

Anne Kaspersen, Grethe Mortensen, redaktør: Peter Madsen

Sygeplejefaglig støtte til søskende til børn med kræft : et plejefagligt projekt med henblik på at udvikle en relevant praksis i det psykosociale støttearbejdeBOG

Aalborg, Aalborg Sygehus, Børneafdelingen, 2010

Larsen, H.B. (2011)

The effects of a controlled family navigator nurse directed intevention program for parents hospitalized with children undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

Hvordan man kan understøtte omsorgskapaciteten hos forældre med alvorligt syge børn? Denne afhandling viser den positive effekt af et multifacetteret interventionsprogram med a) daglig medicinsk information samt emotionel og social understøttelse ved en Family Navigator Nurse, b) forældreudvisningsprogram og c) fysisk aktivitet for forældre.

Ph.d.-afhandling

Matthiesen, H.N. (2011)

Group therapy for children who lost a parent. I: Sygeplejersken 2011(12):58-62Artikel

Nordby, C., Elklit, A.

Unge i sorg - erfaringer fra grup​peforløb med unge som har mistet en kræftsyg forælder. Kræftens Bekæmpelse, Århus og Psykologisk Institut, Århus UniversitetRapport

Nordenhof, Ingelise

Pårørendesamtaler med barn og unge

Med udgangspunkt i virkelige historier og samtaler, vises hvordan man som professionel kan forberede og gennemføre samtaler med børn hvis forældre lider af psykisk eller fysisk sygdom eller misbrug
Originaltitel: Narrative familiesamtaler - med udsatte børn og deres forældre

BOG

Bergen, Fagbokforlaget, 2012

Riis Olsen, Pia

Towards a theory of network-focused nursing : a grounded theory study of teenager and young adult cancer carePH.D.

Århus, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, 2009

Riis Olsen, Pia

Netværksfokuseret sygepleje hjælper unge med kræft

Når unge får kræft og skal igennem et forløb med langvarig, barsk og belastende kræftbehandling, bliver de særligt sårbare og har brug for, at deres normale ungdomsliv ikke falder fra hinanden. Den sundhedsfaglige indsats må derfor også koncentrere sig om at ruste de pårørende og det øvrige sociale netværk; netværksfokuseret sygepleje er et bud på, hvordan det kan gøres

ARTIKEL

I: Sygeplejersken. - Årg. 112, nr. 1 (2012). - S. 98-101 : ill.

Thastum, M.; Kruse, H.; Hedegaard, G.; Juel-Blicher, U.; Baadsgaard, G.; Hallmann, H.; Gubba, L.; Olesen, L. B.; Hansen, A. M.; Johansen, M. B. (2005)

Familierådgivning. Psykosocial støtte til familier med en forælder med kræft.

Et familierådgivningsprojekt med det formål at etablere og metodisk videreudvikle en model for et familierådgivningstilbud, som sigter på at afhjælpe børns manglende trivsel som følge af en forælders kræftsygdom.

Forskning/ undersøgelse

Redaktør