Metoder og interventioner: Pårørende

 

Forfatter

Titel

Beskrivelse

Info

Berit Støre Brinchmann

Bære hverandres byrder : pårørende i sykepleienBergen, Fagbokforlaget, 2002

Foged, M. Schultze, S. & Freil, M.

Pårørendes forventninger og behov for medinddragelse i patienters indlæggelsesforløb.

Rapporten er en omfattende undersøgelse af pårørendes behov. Den indbefatter almene anbefalinger til sygehuspersonalet om, hvordan man kan forbedre praksis i mødet med pårørende.

Rapport

Glasdam, S., 2003

Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik.

Afhandlingen undersøger vilkårene for kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik. Ofte udelukkes de pårørende for at deltage til trods for forsøg på at inkludere dem.

Ph.d.-afhandling

Viborg: Forlaget PUC.

Gut, R., Fuglsang, M., Rimdal, B. (2011)

Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet

Denne bog er en metodevejledning til personale i sundhedsvæsenet, der ønsker at gennemføre en brugerundersøgelse.

Undervisningsmateriale

Hotvedt, Kirsti

Etablering og drift av pårørendeskole : kunnskap, støtte og fellesskap for pårørende til personer med demensARTIKEL

Tønsberg, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2010

Jacobsen, C. B. & Petersen, A. (2009)

At skabe muligheder for brugerinddragelse i daglig klinisk praksis

Denne rapport er en del af et udviklings- projekt, der har som mål at styrke inddragelsen af patienter og pårørende i daglig klinisk praksis.

Rapport

Jacobsen, C.B., Pedersen, V.H., & Albek, H. (2008)

'Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed - en empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler'. Kbh: Sundhedsstyrelsen.

Rapporten sætter med en række analyser fokus på betydningen af den kliniske situation, de potentielle konflikter mellem patientens og behandlernes præferencer, lægers arbejdsrutiner, måder at informere på og den mangesidede indsats, patienter selv gør. Indeholder anbefalinger til forbedret praksis.

Rapport

Rita Jakobsen, Siri Homelien

Pårørende til personer med demens : om å forstå, involvere og støtte de pårørende

Gennem at forstå de pårørendes reaktioner og fokusere på deres resurser, ønsker og mål, og ved at involvere dem i alle faser af demenssygdommen, kan personer med demens og deres pårørende få et bedre liv med sygdommen. De pårørendes egne beretninger står centralt i bogen og der lægges specielt vægt på samarbejdet og dialogen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

BOG

Oslo, Gyldendal Akademisk, 2011

Knygle Hansen, Birgitte

Blodprop i hjertet - ægtefællers oplevelser og deres behov for støtteKandidatspeciale

Århus, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, 2005

Mainz, J. (2011)

Patientforløb som sundhedsvæsenets udfordring.

Bogkapitel

I: Kvalitetsudvikling i praksis. København : Munksgaard, 2011. s. 99-114.

Pedersen, L. (2011)

Patientinddragelse - Refleksion, læring, innovation og ledelse.

Bogen giver redskaber til at inddrage patienters ressourcer, f.eks. forventningssstyring, fra ventetid til forberedelsestid, udvikling af nye kommunikations- og konsultationsformer, m.m.

Bog

Hans Reitzels Forlag

Riis Olsen, Pia

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk : et udviklings- og praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling DBOG

Århus, Aarhus Universitetshospital, 2011

Tor Sundberg, Julie Møller, Randi Lykou

Samarbejde med pårørende : forebyggelse og håndtering af konflikterBOG

Odense, Servicestyrelsen, 2011

Sundhedsstyrelsen

Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt sygeBOG

Sundhedsstyrelsen, 2012​

Redaktør