Sundhedsprofessionelle

​Som sundhedsprofessionel kan du her på vores hjemmeside finde inspiration til, hvordan du i den kliniske hverdag kan støtte patienter og pårørende psykisk og eksistentielt. 

​'Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.​'

K. E. Løgstrup, Den etiske fordring.​
​​Danske Patienter anslår, at der i Danmark er 1.7 millioner kroniske patienter, og årligt omkring 800.000 akutte indlæggelser af voksne på de de danske hospitaler. Flere årtiers sundhedspsykologisk forskning peger på at alvorlig sygdom kan medføre stor usikkerhed og angst, og at psykosocial og eksistentiel støtte har stor betydning for patienters og pårørendes mestring af sygdommen. Mestring afhænger i høj grad af vores muligheder for at handle, vores selvopfattelse og vores måder at fortolke begivenheder omkring os på, og den har vist sig at have betydning for, i hvor højt omfang, patienter reagerer med optimisme eller pessimisme overfor deres situation. Troen på egen evne til at håndtere stress, sygdom, ubehag og smerte har også vist sig at have indflydelse på patienters sundhedsadfærd. 
Vi kan ikke fjerne angst og usikkerhed i forbindelse med alvorlig sygdom, men vi kan støtte patienter og pårørende i at reducere den gennem en række tilbud på det psykiske, psykosociale og eksistentielle område. 

Her på siden kan du finde inspiration og læse mere om patientstøtten. Her under er en liste over anbefalet litteratur henvendt til sundhedsprofessionelle. Hvis du ønsker at læs mere om centrets publikationer, så læs mere her

Her på hjemmesiden finder du desuden en unik liste over patientrettet litteratur om støtte, som er gennemarbejdet og udvalgt i samarbejde med en vifte af fagfolk på området. Denne litteratur er særligt velegnet som inspiration til, hvordan patienter og pårørende kan håndtere de psykiske og eksistentielle udfordringer, en alvorlig sygdom kan medføre.

Se listen over patientrettet anbefalet litteratur her


OBS! Vil du gerne vide med om krise- og traumeinformeret praksis for børn og unge på hospitalet? Så besøg siden: børnogkriserpåhospitalet.dk​