Patientstøtte - før, under og efter sygdom

På denne side kan du læse nærmere om antologien Patientstøtte - før, under og efter sygdom.

​​​​​​

​Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier (red.)​
Hans Reitzels forlag​

Pris 300 kr.
Udgivelsesdato 27 juni 2013

Læs et uddrag af antologien: 

​​​Forord

Jannik Hilsted


Indledning

Irene Christiansen og Carolina Magdalene MaierKapitel 1

Hvad er patientstøtte, og hvad arbejdes der med?

Irene Christiansen og Carolina Magdalene MaierKapitel 2

Overbringelse af den alvorlige diagnose

Irene Christiansen og Anders Korsgaard ChristensenKapitel 3

Mænd og kvinder som patienter

– de to køn i mødet med sundhedsvæsenet

Svend Aage MadsenKapitel 4

Børns behov som patienter

Anette BaadsgaardKapitel 5

Den navigerende sygeplejerske

– emotionel og social støtte til forældre med kræftsyge børn

Hanne Bakgaard LarsenKaptitel 6

Præstens samtale med patienterne

Christian BuschKapitel 7

Hvad tror du på?

Nadja Hordam AuskerKapitel 8

Pårørende som patientstøtte:

åben opgavefordeling i rehabilitering

Laura Emdal Navne og Marie Brandhoj WiuffKapitel 9

Fra tilværelsen som patient til hverdagen efter

– støtte til livet efter sygdom

Ellen Helle BoesenKapitel 10

Den svære samtale med det alvorligt syge og

døende menneske

Rita NielsenKapitel 11

Støtte til de sundhedsprofessionelle i krydspresset imellem

organisatoriske og individuelle belastninger

Irene ChristiansenAfslutning

Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier


​​
Redaktør