​​'I en tid, hvor behandlinger effektiviseres og den teknologiske udvikling går stærkt, er det vigtigt at vi ikke glemmer at patienter er hele mennesker med egne værdier og holdninger, og at hver patient har individuelle behov for støtte undervejs i sygdomsforløbet.'

 Carolina Magdalene Maier​

Flere årtiers sundhedspsykologisk forskning peger på at alvorlig sygdom kan medføre stor usikkerhed og angst, og at psykosocial og eksistentiel støtte har stor betydning for patienters og pårørendes mestring af sygdommen. Mestring​ afhænger i høj grad af vores muligheder for at handle, vores selvopfattelse og vores måder at fortolke begivenheder omkring os på, og den har vist sig at have betydning for, i hvor højt omfang, patienter reagerer med optimisme eller pessimisme overfor deres situation. Troen på egen evne til at håndtere stress, sygdom, ubehag og smerte har også vist sig at have indflydelse på patienters sundhedsadfærd. Vi kan ikke fjerne angst og usikkerhed i forbindelse med alvorlig sygdom, men vi kan støtte patienter og pårørende i at reducere den gennem en række tilbud på det psykiske, psykosociale og eksistentielle område.

Der hersker ikke tvivl om, at alvorlig sygdom har stor betydning for patienters og pårørendes livskvalitet, og at vi stadig kan blive meget bedre til at skabe rammer og tilbud til patienterne og de pårørende, som har fokus på at støtte dem i at mestre sygdommens psykiske og psykosociale følgevirkninger.