​​​​​'It is in moments of illness that we are compelled to recognize that we live not alone but chained to a creature of a different kingdom, whole worlds apart, who has no knowledge of us and by whom it is impossible to make ourselves understood: our body.'

Marcel Proust​


At være patient handler ikke kun om at være fysisk syg. Det handler også i høj grad om at håndtere de handlinger og tanker, man som patient gør sig om sin sygdom og sit behandlingsforløb. At blive livstruende syg, være udsat for en alvorlig ulykke eller blive diagnosticeret med en kronisk sygdom kan medføre en eksistentiel krise for den enkelte patient.​​

I Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte forstår vi patientstøtte som alle de tilbud, patienterne oplever som en hjælp til at forstå og håndtere de psykiske, sociale og eksistentielle belastninger, et sygdomsforløb kan medføre. Det kan f.eks. være samtaler med en præst eller en psykolog, rehabiliteringssamtaler med personalet når patienten udskrives, hjælp fra patientbibilioteket til at finde bestemt litteratur og meget mere. Her på siden kan du se en oversigt over alle patientstøttetildbud i Region Hovedstaden; en liste der opdateres løbende.