At være sig selv - at blive sig selv

Nielsen, R. (2010), Frederiksberg: Unitas Forlag
En bog om, hvilke åndelige behov, der melder sig hos den døende og hvordan disse behov bedst muligt tilgodeses af omgivelserne. Den henvender sig specielt til sygeplejersker, sundhedspersonale, præster og pårørende, der har med alvorligt syge og døende at gøre.

Bogen bygger på en række interviews med alvorligt syge og døende mennesker. Den kan anvendes bredt, af syge såvel som raske, men henvender sig specielt til syplejersker, sundhedspersonale, præster og pårørende, der har med alvorligt syge og døende at gøre.

Fra Unitasforlag.dk
Redaktør