Program

​Program for Den årlige Patientstøttedag 2012​​

08.30-09.00 Morgenbrød og kaffe

09.00-09.15 Velkomst
v/leder af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, RH,
Carolina Magdalene Maier

09.15-09.55 Mænd som syge, mænd som patienter
v/chefpsykolog, Klinik for psykologi, pædagogik og
socialrådgivning, RH, Svend Aage Madsen

09.55-10.35 Sociale relationers betydning for patienters sundhed
v/lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, Rikke Lund

10.35-10.50 Pause - kaffe og frugt

10.50-11.20 Traume og heling
v/ chefpsykolog, Krisepsykologisk Enhed, RH,
Anders Korsgaard Christensen

11.20-11.50 Millioner af stjerner. Om børns behov når en forælder
rammes af alvorlig sygdom
v/palliationssygeplejerske, ph.d., Sygehus Vendsyssel,
Dorte Buchwald

11.50-12.30 Frokost

12.30-13.15 ‘Kan jeg dø af det, mor?’
v/ journalist, Karin Mørch

13.15-13.45 I skyttegravene er der ingen ateister! - eller er der?
v/hospitalspræst, RH, Christian Busch

13.45-14.15 Rehabilitering ved demenssygdomme
v/neuropsykolog, Hukommelsesklinikken, RH, Laila Øksnebjerg

14.15-14.45 Ritual og mening
v/ ph.d.-studerende, KU, Diana Rigtrup

14.45-15.00 Kaffe og kage

15.00-15.30 Håndtering af livet efter akut hjertesygdom -
sygeplejekonsultation funderet på Parses praksismetode
v/afdelingssygeplejerske, Hjertemedicinsk Afd., RH,
Pernille Preisler

15.30-15.45 Tak for i dag!
v/leder af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, RH,
Carolina Magdalene Maier

Redaktør