Programbeskrivelse

Svend Aage Madsen: Mænd som syge, mænd som patienter​​

Mænd har stor overdødelighed og større forekomst af sygdomme end kvinder. Alligevel synes de selv det går langt bedre, end kvinder gør. De er også mere tilfredse end kvinder med patientrollen, samtidig med at de med mindre overlevelse får mindre ud af behandlingen. Hvilke muligheder og udfordringer giver det de sundhedsprofessionelle?

Klik her for at se
Svend Aage Madsen: Mænd so​m syge, mænd som patienter (PDF, åbnes i ny fane)

Rikke Lund: Sociale relationers betydning for patienters sundhed​

Alle mennesker indgår i sociale netværk, store eller små – godt eller mindre godt fungerende. Hvad betyder de sociale relationer for patienters velbefindende, prognose og overlevelse? I foredraget vil der blive lagt vægt på den videnskabelige evidens for de sociale relationers betydning, i den særlige situation, mennesker er i som patienter.

Klik her for at se
Rikke Lund: Sociale relationers betydning for patienters sundhed

Anders Korsgaard Christensen: Traume og heling​

I de senere år er man i forskningen og i klinikken blevet stadig mere interesserede i, hvad det er for faktorer, som har indflydelse på, hvordan man reagerer på alvorlig sygdom og andre traumer. I oplægget fokuseres på, hvordan personlighed, "modstandskraft" og andre coping-mekanismer har betydning for måden et traume bearbejdes/heles på.

Dorte Buchwald: Millioner af stjerner. Om børns behov når en forælder rammes af
alvorlig sygdom​

Hvordan magter børn livet som pårørende til en alvorligt syg og døende forælder? Oplægget er centreret omkring børns tanker og følelser samt rolle i familien, når en mor eller far er alvorligt syg og døende. Der gives eksempler på mødet med børnene på sygehuset og i skolen.

Karin Mørch: ‘Kan jeg dø af det, mor?’​

12 års erfaring med sin datters alvorlige sygdom og konsekvenserne af den, har lært Karin Mørch og hendes familie nogle ting: Åbenhed. Det hjælper at sætte ord på og deles om tvivlen, angsten og håbet. At se hele mennesket. Hvornår fungerer samarbejdet bedst med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale?Ansvar og samarbejde. Man bliver nødt til at se helbredelsen som et samarbejde. Det kræver ressourcer og handling – eller hjælp til det.

Christian Busch: I skyttegraven er alle ateister - eller er de?​​

Præsentationen vil forsøge at beskrive forskellige former for religiøs mestring, og diskutere, hvordan religiøs mestring kan være såvel positiv som negativ. Målet med denne præsentation er at identificere og diskutere de åndelige, religiøse og eksistentielle behov, som er relevante for patienters oplevelse af deres situation.

Klik her for at se
Christian Busch: I skyttegravene er der ingen ateister - eller er der?

Laila Øksnebjerg: Rehabilitering ved demenssygdomme​

Der er øget opmærksomhed på behov og muligheder for rehabilitering til patienter med fremadskridende demenssygdom. Hukommelsesklinikken tilbyder rehabiliteringskurser til patienter med lette demenssymptomer, hvor også de pårørende involveres. Laila Øksnebjerg vil i oplægget sætte nogle perspektiver op omkring demenssygdomme og bruge nogle konkrete eksempler fra kurset til at illustrere muligheder og perspektiver.

Klik her for at se
Laila Øksnebjerg: Rehabilitering ved demenssygdomme

Diana Rigtrup: Ritual og mening​

Hvorfor vælger forældre til syge og døende børn at få deres barn nøddøbt eller velsignet, og hvad betyder en rituel handling i situationer af krise og sorg? Med udgangspunkt i eksempler fra observationer og samtaler med forældre på Rigshospitalet, vil Diana Rigtrup se nærmere på de forskellige former for meningsdannelse, som kan foregå under og efter et religiøst ritual.

Pernille Preisler: Håndtering af livet efter akut hjertesygdom -
sygeplejekonsultation funderet på Parses praksismetode​​

Livet efter akut opstået hjertesygdom kan være præget af usikkerhed og bekymringer for egen fremtidige helbredstilstand. Patienterne har i disse situationer ofte gavn af støtte til at mestre den. I oplægget vil Pernille Preisler præsentere en metode inspireret af Rosemarie R. Parses Human Becoming Theory , gennem hvilken sygeplejersken får en mulighed for at yde patienterne en relationel sygepleje, hvor plejen tilrettelægges i respekt for den enkelte persons mønstre.

Klik her for at se
Pernille Preisler: Håndtering af akut hjertesygdom - sygeplejekonsultation funderet på Parses praksismetode

Redaktør