Patientstøttedagen 2013

​​​​​​​​


Den årlige Patientstøttedag omhandlede i år 2013 emnet: Når krisen rammer familien.  (Fotograf: Christina Rasmussen)

Program​​​​

Morgenm​ad

Velkomst v/Carolina Magdalene Maier

Tale v/Flemming Pless

Svend Aage Madsen
Børn som pårørende til alvorligt syge forældre - ser vi dem, og hvad gør vi?

Margrethe Lomholt
Pårørende på stuen - en etisk udfordring? 

Pause med kaffe og frugt

Bo Snedker Boman
At overse og at over-se: den sundhedsprofessionelles blik på børn som pårørende til syge forældre

Atle Dyregrov
Familiekonsekvenser af kriser.

Frokost

Atle Dyregrov
Forældrekapacitet i familiekriser: hvordan støtte og hjælpe?

Pause med kaffe og kage

Atle Dyregrov
Børn som pårørende: gode støttetiltag

Tak for i dag v/Carolina Magdalene Maier


Klik her for at s​e programbeskrivelse
Redaktør