Programbeskrivelse

​Beskrivelse af oplægsholderne til Den årlige Patientstøttedag 2013.​

​​​​

Svend Aage Madsen, Ph.d., chefpsykolog og klinikchef for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rig​shospitalet:​​​​

Børn som pårørende til alvorligt syge forældre - ser vi dem, og hvad gør vi?

Når et menneske bliver alvorligt syg, bliver det en patient. Men det kan også være en mor eller far til et barn. Forældres sygdom og måske død vælter ofte et barns verden og giver langvarig psykisk påvirkning. Svend Aage Madsen vil i oplægget komme ind på, hvordan og hvorfor vi bør arbejde familieorienteret for at hjælpe disse børn.

Klik her for at se
Svend​ Aage Madsens materiale til
Børn som pårørende til alvorligts syge forældre - ser vi dem, og hvad gør vi?.pdf (PDF, åbnes i ny fane)

Margrethe Lomholt, klinisk sygeplejespecialist, Traumecentret, Rigshospitalet:​

Pårørende på stuen – en etisk udfordring?

I oplægget vil Margrethe Lomholt fortælle om Traumecentrets erfaringer med at tilbyde pårørende at være med på stuen under modtagelse og behandling af patienten. Hun vil komme ind på udfordringer ved og tilbagemeldinger på tiltaget. Hun vil også berøre erfaringer med at tilknytte en kontaktperson til de pårørende. Endelig vil hun kigge fremad og komme ind på, hvordan Den Danske Kvalitetsmodel kan have betydning for pårørendes inddragelse i patientbehandlingen.

Klik her for at se
Margrethe Lomholdt materiale til
Pårørende ​på stuen – en etisk udfordring?.pdf​ (PDF, åbnes i ny fane)​

Bo Snedker Boman, psykolog, Hæmatologisk og Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus:​

At overse og at over-se: den sundhedsprofessionelles blik på børn som pårørende til syge forældre

Som sundhedsprofessionel kan man i en klinisk praksis læne sig op ad forskellige måder at forholde sig til pårørende børn på. Skal man lytte til sin mavefornemmelse eller til resultater fra store spørgeskemaundersøgelser? Det kliniske blik udfordres for tiden - alle vil have os til at gøre noget og ofte også noget mere end det, vi allerede gør. Skal vi det? Kan vi det? Hvilken pris risikerer vi at betale? Dette er spørgsmål, Bo Snedker Boman vil komme ind på i sit oplæg.

Atle Dyregrov, dr. phil, centerleder, Senter for Krisepsykologi, Bergen:​​

· Familiekonsekvenser af kriser (sygdom og død)

· Forældrekapacitet i familiekriser - hvordan støtte og hjælpe?

· Børn som ramte og pårørende – gode støttetiltag

Hvad sker der i familien når krisen rammer? Sygdom og død indvirker både på det enkelte familiemedlem og hele familien. Roller ændres og livsforventninger justeres for at håndtere den nye situation. Sygdom og tab medfører, at fremtiden ofte må redefineres, mange nye problemer opstår, samtidig med at krisen kræver energi og svækker forældrekapaciteten. Atle Dyregrovs oplæg vil belyse disse forhold og pege på måder, hvorpå situationen kan afhjælpes, eller som kan bidrage til mindre psykisk belastning.

Redaktør