​​Patientstøttedagen er videnscentrets årlige konference, hvor vi sætter fokus på et særligt område indenfor patientstøtten i sundhedsvæsnet. Tidligere års emner har rangeret fra ”Når krisen rammer familien” til ”Ulighed og forskelligehed i patientstøtte”. 

Konceptet bag konferencen er at belyse både den politiske, såvel som den fagspecifikke vinkel til en problemstilling. Derfor tiltrækker dagen også en bred vifte af faggrupper, medlemmer fra de danske patientforeninger og politisk repræsentation.