Patientstøttedagen 2015

​I 2015 var Den Årlige Patientstøttedag en del anderledes i sin form. Vi i centret ønskede at undersøge, hvordan den etiske og værdige relation mellem patient og behandler ser ud, og inviterede vores deltagere til at arbejde med det spørgsmål.

 Først lytter vi, så debattere vi...

​Patientstøttedagen var en blanding af plenumoplæg og workshop. I workshoppen skulle patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i fællesskab skabe en vision for, hvordan den fremtidige relation mellem patient og behandler skal se ud. Resultateterne fra dagen er pt ved at blive bearbejdet, og vil i sin endelige form blive videreformidlet til Region Hovedstadens Sundhedsudvalg og Folketingets Sundhedsudvalg.​

 Dagens program

​Den svære balance - Om patienter, behandlere, respekt og omsorg 
Inspirationsoplæg v/Mickey Gjerris, medlem af Etisk Råd

”Vi har altid noget af den andens liv i vores hånd…”. Løgstrups berømte beskrivelse af menneskelivet som et liv med magt over og ansvar for den anden er nyttig, når man skal beskrive og diskutere forholdet mellem patient og behandler i sundhedsvæsenet. Ingen steder er vi mere udleveret til de andre. Ingen steder er vi svagere og ingen steder har vi så stor brug for, at de andre på en gang yder os omsorg og respekterer de værdier, som vi baserer vores tilværelse på. Oplægget vil fokusere på magten i relationer og ansvaret for at bruge magten til den andens bedste. Et ansvar, der kan føre til, at respekten kan komme til udtryk gennem en omsorg, som måske ikke er ønsket. Den store opgave for behandleren er at vide, hvornår det er tid til respekt og hvornår omsorgen bør tage over.

Mickey Gjerris er lektor i bioetik ved Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd. Mickey har i en årrække forsket i emnefeltet natur, menneske og teknologi og udgivet en lang række artikler og bøger om etiske emner. Mickey er en flittigt brugt ekspert, debattør og foredragsholder omkring emner som klimaforandringer, dyreetik, fødevareetik og medicinsk etik.


Ikk’ for sjov
Foredrag med efterfølgende spørgetid v/komikeren Geo 

Ikk’ for sjov er et Geo-foredrag bygget på bogen af samme navn. Et foredrag, som med humor og uden selvhøjtidelighed fortæller om det at være kræftpatient og samtidig at holde fast i sig selv som far, mand og komiker. Om at få en benhård behandling og om at tro på, at man kommer godt ud på den anden side. Geos fortælling er vedkommende, varm, sårbar, tankevækkende, inspirerende og ikke mindst underholdende.

Christian Geo Heltboe er en dansk standupkomiker og bedre kendt under sit mellemnavn, Geo. I 2013 udgav Geo bogen Ikk for sjov - om kemo og comedy, om hans forløb og behandling for testikelkræft. Siden sit sygdomsforløb har Geo været meget aktiv som foredragsholder. Han taler typisk om patientoplevelser og samspillet mellem patient og sygehusvæsen.

Fremtidens relation mellem patient og behandler - Workshop efter council-metoden
Faciliteret af Vibeke Hastrup, skuespiller, kommunikationsekspert og councilguide og Marie Kraul, journalist, kommunikationsrådgiver og councilguide, The Council Institute​, The Council Institute

Vi får tit at vide, at vi skal se en sag fra flere sider. Den menneskelige hjerne er dog indrettet sådan, at vi som oftest kun ser en sag fra 2-3 sider – længere rækker vores forestillingsevne sjældent. Et council er en dynamisk proces, hvor man ser på et spørgsmål ud fra 8 forskellige perspektiver med det formål at skabe beslutninger, som tilgodeser både det enkelte individ og det fælles bedste.Dagens facilitator: Tine Jerris​