Tilmelding til NÅR LIVET ER PÅ SPIL, eksistentielle og åndelige overvejelser i forbindelse med alvorlig sygdom

I mødet med alvorlig sygdom, traumatiske begivenheder eller tab af en nærtstående oplever mange mennesker et ”eksistentielt chok”, der kan forandre opfattelsen af tilværelsens værdier. Foredraget vil beskæftige sig med, hvilken betydning sygdom traumatiske begivenheder og tab kan have for eksistentielle overvejelser og tro. Sjælesorg er omsorgen for sjælen. Sjælesorg er at hjælpe et menneske, der har mistet forståelsen af sit liv med en ny forståelse af livet.
En del mennesker, der får en livstruende sygdom, oplever at følelsen af usårlighed, af kontrol over kroppen og livet krakelerer. Når det sker, reagerer en del patienter med uro og angst. Det fører i en del tilfælde til overvejeler over ”Hvorfor lige mig? – dør jeg?”, Hvad har jeg gjort, siden jeg er blevet ramt af sygdom? Er det min egen skyld?” og ”Hvad er meningen”. Foredraget vil undersøge hvordan mennesker taler om disse spørgsmål og hvordan menneskers overvejelser varierer afhængigt af deres livssyn og tro.

Om Christian Juul Busch

Han har været præst på Rigshospitalet de sidste 26 år. Før dette har han været præst på amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og i de nordiske lande.


Arrangementet er arrangeret af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte og Rigshospitalets Kræftrehabiliterings sygeplejersker​.​ Alle vores arrangementer i Foredragsrækken om Pårørende er gratis at deltage i og er for alle med interesse for vores emner. Hvis du har nogle tanker eller ideer, er du meget velkommen til at kontakte os på: rh-patientstoette@regionh.dk​​​​​​

Redaktør