Foredragsrække om Pårørende Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte og Rigshospitalets kræftrehabiliteringssygeplejersker holder en række foredrag, som sætter fokus på det at være pårørende. Foredragene vil have fokus på, hvordan det føles at være pårørende, for derigennem at give både den syge, den pårørendes netværk og sundhedspersonalet et indblik i livet som pårørende samt ideer og redskaber til, hvordan man bedst kan støtte den pårørende.


Vidensforum (VIPA) I vores Vidensforum for Patientstøtte (VIPA) mødes sundhedsprofessionelle eller personer med faglig interesse indenfor patientstøtte. Møderne indledes med et oplæg fra en af fagperson, som efterfølgende drøftes i gruppen. 

Alle interesserede er velkomne til at deltage i vidensforummet – uanset profession eller grad af deltagelse. Det er helt i orden bare at være med på en lytter, og man behøver ikke deltage hver gang – der er individuel tilmelding fra gang til gang. Oplæggene kan være præsentation af resultater fra en udviklings- eller forskningsundersøgelse, drøftelse af en artikel eller anden litteratur, præsentation af ideer til nye projekter eller metoder, m.m.


Den Årlige Patientstøttedag Hvert år afholder videnscentret en stor konference, hvor nyeste viden og erfaringer fra patientstøtteområdet formidles og diskuteres.


Patientpanelet I patientpanelet drøfter tidligere patienter og pårørende emner indenfor psykisk og eksistentiel patientstøtte. Erfaringer fra møderne anvendes altid konkret i videnscentrets arbejde, særligt som dokumentation i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter.​