Vidensforum for Patientstøtte

​Velkommen til Vidensforum for patientstøtte (VIPA).

​​​​​​

 

I vores Vidensforum for Patientstøtte (VIPA) mødes sundhedsprofessionelle eller personer med faglig interesse indenfor patientstøtte. Møderne indledes med et oplæg fra en af fagperson, som efterfølgende drøftes i gruppen. Møderne varer 1 1/2 time, og Videnscenter for Patientstøtte serverer kaffe og lidt til maven.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i vidensforummet – uanset profession eller grad af deltagelse. Det er helt i orden bare at være med på en lytter, og man behøver ikke deltage hver gang – der er individuel tilmelding fra gang til gang.
Oplæggene kan være præsentation af resultater fra en udviklings- eller forskningsundersøgelse, drøftelse af en artikel eller anden litteratur, præsentation af ideer til nye projekter eller metoder, m.m.

Hvis du ønsker at blive tilknyttet netværket og modtage mails når der inviteres til nye arrangementer, så skriv en mail til 
Fotograf: Christina Rasmussen

Videnscenter for Patientstøtte er tovholder for to forskellige netværk. Det ene er et forum for professionelle og har form af en række netværksseminarer, og det andet er et patientpanel for patienter og pårørende. Begge netværk drøfter problemstillinger i relation til det at være patient/pårørende eller at være professionel indenfor – eller med interesse indenfor – patientstøtte.

Redaktør