Håbets udtryk og betydning

​Når alvorlig sygdom rammer 

Når mennesker rammes af alvorlig sygdom eller ulykker får håbet en særlig betydning. Håbet driver os frem trods dystre prognoser. Det skaber mening og sammenhæng mellem os selv og omverdenen, mellem nutid, fortid og fremtid.

Med udgangspunkt i oplevelser fra patienter med hjernekræft og deres pårørende
beskrives eksempler på hvordan håb kommer til udtryk i hverdagslivet når
man lever med en livstruende sygdom eller som en nær pårørende. Patienternes
fortællinger viser hvordan håb er essentielt for livskvaliteten og livsmodet.
Patienter efterspørger dialog med de sundhedsprofessionelle om håb og hjælp
til eksempelvis at redefinere håbet i takt med at sygdommen udvikles.
Oplæg til debat: Hvordan kan sundhedsprofessionelle
tale om håb med alvorlig syge patienter?


Christian Busch er hospitalspræst gennem 27 år på Rigshospitalet. Før dette har han været præst på amtssygehuset i Glostrup og i Vestre Fængsel. Han er aktiv i palliative foreninger i Danmark og i de nordiske lande. 

Karin Piil er sygeplejerske og ph.d fra UCSF og Neurocenteret, Rigshospitalet, og har forsket i håbets betydning for patienter med hjernetumorer. 
Redaktør