Religiøs coping blandt etniske minoritetspatienter

Blandt etniske minoritetspatienter er der flere, der håndterer deres sygdom ud fra
religiøse forestillinger. Her kan der være tale om positive eller negative religiøse
copingsstrategier. Disse kan indbefatter troen på, at sygdommen er en straf fra Gud, eller at man bliver prøvet på sin tro. Det kan også vise sig som en støtte til, at man er i stand til at bære den byrde, som sygdommen pålægger en. Eller oplevelsen af at Gud elsker en, selvom man er syg. Information om, hvordan patientens trosforestillinger præger opfattelsen af sygdommen er vigtig for at opnå en åben dialog.

Oplægget bygger på ph.d-projektet “At nærme sig døden -menneskeligt og
metodisk. En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb”. Her har Hanne undersøgt, hvordan tro indgår som del af hverdagslivet med sygdom og fokuseret på, hvordan forestillinger om, hvad der sker efter døden, kan være med til at sætte svære tanker igang.¨


Hanne Bess Boelsbjerg er tilknyttet sociologisk institut på Københavns Universitet, hvor hendes forskning centrer sig omkring bl.a. kræft, palliation, etnicitet og religiøs coping​

Redaktør