Fra tilværelsen som patient til hverdagen efter

Oplæg ved Ellen Helle Boesen, cand. psych., der i VIPA den 11/12/2013 delte sin erfaring med patientens behov for støtte efter et alvorligt behandlingsforløb.
Ellen Boesens oplæg handlede om tiden efter patientens afsluttede behandlingsforløb. Det er en tid, mange patienter oplever som vanskelig på et psykologiske og eksistentielt plan. Følelser som angst for tilbagefald, skam, skyld eller depressive symptomer er normale efter et alvorligt behandlingsforløb.

For den enkelte patient kolliderer disse følelser ofte med forventningen i familien eller på arbejdspladsen, om at patienten, idet de bliver raske, samtidig affinder sig psykologisk med de ændringer i livet, der kan efterfølge en sygdom og behandling. Et afsluttet medicinsk behandlingsforløb markerer ikke altid afslutningen på den psykiske og følelsesmæssige proces. Derfor kan visse patienter have brug for støtte til at komme videre efter behandlingens afslutning. Et problem kan være, at dem der har allermest brug for hjælp ikke altid har det overskud, der skal til, for at opsøge den. Det kan derfor være vigtigt, at der findes andre støttetilbud end psykologisk konsultation, der har fokus på f.eks. fysisk udfoldelse frem for samtale.


​Ellen Helle Boesen er autoriseret psykolog og arbejder i privat praksis. Hun har skrevet ph.d. om undervisning og støtte til cancerpatienter. Hun har arbejdet med rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade og har i mange år arbejdet med Kræftens Bekæmpelse med patientstøtte og forskning.  
​​​​
Redaktør