Funktionelle lidelser

”Funktionelle lidelser – Om sygdom og sammenhæng mellem krop og psyke”, oplæg af Peter la Cour, Leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser.

Samspil mellem krop og psyke

Krop og psyke spiller sammen på komplekse måder, både når vi er raske og syge. Kroniske belastninger som fx smerte påvirker både kro​ppen, psyken og samspillet med andre mennesker, hele menneskets funktion.

Funktionelle lidelser kender vi under mange navne. Det gør det dog ikke til et kært barn! Det er svært for den sundhedsfaglige at håndtere smerter der ikke kan sættes en diagnose på, og meget sværere for patienten. Årsagerne kan være fysiske, psykiske, eller en kombination, og det kan være svært at nå til bunds i dem. Det kan også være svært at forske i dem, da der netop er tale om en diffus diagnostik.

Alle er dog enige om at der er tale om rigtig mange patienter, der tæller op til 20 % af de samlede danske sundhedsudgifter.
Peter la Cour fortalte hvilke indgangsvinkler der historisk og i dag bliver brugt til at opdage og behandle de funktionelle lidelser.


Peter la Cour er sundhedspsykolog, Ph.D. og leder af Videnscenter for Funktionelle Lidelser i København
Redaktør