Hvad tror patienterne på?

”Hvad tror patienterne på – og hvordan taler den sundhedsprofessionelle om religiøsitet med patienterne”, oplæg af Christian Busch og Nadja Hørdam Ausker.

​​

Hvilken rolle spiller tro for moderne patienter? 
Til VIPA gav religionssociolog Nadja Ausker og hospitalspræst Christian Busch et kombineret videnskabeligt og praktisk indblik i patienternes forhold til religion. Ausker fortalte om, hvordan patienter i dag til- og fravælger religion løbende efter deres behov.
​Christian Busch forklarede, hvordan dette har ændret på troens rolle i forbindelse med sygdom. At tale med patienter om religion og de eksistentielle spørgsmål, som religionen berører, er i dag i høj grad et spørgsmål om at turde åbne sig for patienternes egne metaforer om liv, sygdom og død. 
Sundhedsprofessionelle kan med fordel åbne sig for patienternes tro ved at lade dem fortælle om de forestillinger og billeder, de forbinder med deres angst og håb. Her kan det bl.a. være en fordel, at de sundhedsprofessionelle har gjort sig overvejelser om – gerne i fællesskab – hvordan de selv ser på livet og døden og hvilke billeder og metaforer, de føler beskriver deres tanker.


Redaktør