Integrative Medicine

​Her kan du læse et kort referat fra mødet i vidensforum for patientsøtte d. 28/8-2012, hvor Shelley Noble holdt oplæg om 'Integrat​​ive Medicine'​

’Integrative medicine’ vinder stadigt mere indpas i sundhedssystemer i Europa og USA. Tilgangen er alternativ og udforsker relationen mellem krop og sind. Shelley Noble har med sin ph.d. indenfor feltet undersøgt særligt medfølelseselementet (’compassion’) i ’integrative medicine’, og sætter fokus på både patienters og behandleres behov for medfølelse og trivsel. Noble diskuterer muligheder for at arbejde sammen som sundhedsprofessionelle for patientens skyld, og fremhæver hvordan sundhedsprofessionelles undren og nysgerrighed kan bidrage til en bedre relation til patienten og styrke behandlingen.

’Integrative medicine’ anlægger et holistisk syn på helbredelse og fremhæver vigtigheden af åbenhed, sårbarhed og omstillingsparathed for patienter såvel som behandlere.

Noble giver ikke handlingsanvisninger til hvordan ’integrative medicine’ kan praktiseres, men gør opmærksom på hvordan medfølelse som begreb er gledet ud af akademia, og taler for, at menneskelighed og sygdom hænger sammen, og at det er op til den enkelte behandler, at påtage sig dette på sin egen måde – i alle situationer og relationer. Noble pointerer, at når vi indgår i en relation, så kan det være en hjælp at huske på kultur og religion, og at relationer er tidskrævende – noget, der i det moderne sygehusvæsen ikke er meget plads til. Samtidig pointerer Noble, at ’Integrative medicine’ på den ene side er en bevægelse, der kræver en stærk leder, og på den anden side er noget man kan praktisere på sin egen måde. Konkrete forslag gives ikke, men Noble minder om, at også behandlere kan føle sårbarhed, hvilket leder videre til, at de distancerer sig fra patienten – og her er ’integrative medicine’ et forsøg på at styrke relationen mellem patient og behandler.Redaktør