Tilmelding til Vidensforum for Patientstøtte m. Jacob Birkler

​​​

Patientautonomi versus paternalisme - etiske dilemmaer i klinisk praksis ​

v/ Jacob Birkler (formand for Etisk Råd)

Patientens ret til selvbestemmelse udbasuneres mere end nogensinde i det danske sundhedsvæsen. Det understreges og udstilles bl.a. gennem etiske retningslinjer, kodeks, værdisæt og det der ligner. Men disse mange flotte paroler kan let ende som en krænkelse i mødet med patienten. Det afgørende er ikke blot at give patienten et valg, men derimod at skønne hvorvidt patienten har forudsætningerne for at træffe dette valg. Samtidig er sundhedsprofessionelle forpligtede til at vise en saglighed ved at bære på deres faglighed gennem ansvarlige beslutninger.
Ansvarlighed betyder at bære en opgave og i nogle tilfælde en opgave, som patienten ikke kan eller vil bære. Hvis vi blot placerer et valg hos patienten, bliver der tale om en falsk ansvarlighed hos sundhedspersonalet, hvor ansvaret består i at lægge an til et svar fra patienten, så det pludselig bliver patienten, der er ansvarlig. Inddrages patienten, skabes der ikke blot medindflydelse, men også muligheden for medansvar. Men her går det let galt. Patienter skal opleve reel medinddragelse, men ikke føle et medansvar, når svære beslutninger træffes vedrørende behandling og medicinering.


Tid & sted​

kl. 15.30 - 17.00, Rigshospitalet

Tilmelding​​

​​

Redaktør