​​​​​​​​​​​

Patientpanel

​​Tværfagligt Videnscenter for Patientstøttes Patientpanel er et forum, hvor tidligere og nuværende patienter mødes for at drøfte udfordringer og behov i forbindelse med livet som patient eller pårørende.​​


Patientpanelets mål og formål

I patientpanelet drøfter tidligere patienter og pårørende emner indenfor psykisk og eksistentiel patientstøtte. Erfaringer fra møderne anvendes altid konkret i videnscentrets arbejde, særligt som dokumentation i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter. 

Møderne afholdes som en fokusgruppe, hvor vi spørger grundigt ind til deltagernes oplevelser af bestemte problemstillinger. Eksempler på emner, der er blevet drøftet, er forholdet til religion og tro, børn som pårørende og krisereaktioner ved alvorlig sygdom. 

Ved møderne diskuteres altså konkrete erfaringer med et på forhånd planlagt emne frem for private følelser og personlige sygdomsforløb. Patientpanelet bør ikke forveksles med gruppeterapi.

Hvad kræver det af dig?

Som medlem af panelet skal du først og fremmest have interesse i at diskutere emner indenfor psykisk og eksistentielpatientstøtte.Du kan både være indlagt, i ambulant behandling, kroniker, eller raskmeldt tidligere patient.

Møderne afholdes typisk når videnscentret tager et nyt emne op til drøftelse, f.eks. som en del af et udviklingsprojekt. Vi inviterer dig på mail og annoncerer på hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte os her. Hvis du er interesseret i at blive optaget i panelets basisgruppe, så send en mail til:

carolina.magdalene.maier@regionh.dk eller ring til Carolina Magdalene Maier: 3545 7592​

Tidligere arrangementer i Patientpanelet