Børn som pårørende

Pårørende børn på hospitalet

  • Flere oplever at der ikke rigtigt er plads til pårørende børn på hospitalerne. De fysiske rammer indbyder ikke til at børn opholder sig på hospitalet. Samtidig vurderer flere, at det er vigtigt at børnene kommer på hospitalerne, så de får et billede af, hvad det er for et sted, deres mor/far/søskende er indlagt/bliver behandlet. Dette kan gøre det af med nogle af 'spøgelserne'.
  • Flere oplever, at mens sengeafdelingerne til en vis grad kan rumme de pårørende børn, så er det slet ikke tilfældet på ambulatorierne. Her er der ikke plads til at have børn med. Hvorfor kan man ikke have børn med på ambulatorierne?


Om at tale med sine børn om sygdommen

  • Patienterne er enige om, at det er enormt vigtigt at tale med de pårørende børn om sygdommen, men flere efterspørger støtte/vejledning i forhold til hvordan og hvornår man taler med børnene om den.
  • Særligt vanskeligt kan det være at tale med børn i teenagealderen om det at have en alvorligt syg mor eller far. Der opfordres til særligt fokus på disse teenagebørn.


Efterspørgsler/anbefalinger til fremtidig praksis

  • Psykologisk støtte til teenagebørn efterspørges. Det fremføres at mange teenagebørn med fordel kan støttes helt fra starten i et forløb, hvor deres mor/far bliver alvorligt syg. Flere patienter har erfaring med et meget langt og alvorligt psykisk efterforløb for nogle af disse teenagebørn, som ikke er blevet 'taget i hånden' i tide.
  • Kunne man lave 'temadage' for børn på hospitalerne, hvor børn kan få lov til at dele deres erfaringer og spørge ind til deres situation?
  • Fast tilknyttede 'patientvejledere'/psykologer på afdelingerne efterspørges. Disse skulle fungere som støtter til forældrene i forhold til at rådgive og vejlede om, hvordan man som syg forælder/pårørende forælder forholder sig til og kommunikerer med sine børn i en given situation.

Hver gang patientpanelet mødes, drøftes et specifikt emne. Her kan du læse om de erfaringer og perspektiver, som panelet kommer med under møderne. Bemærk at punkterne er udtryk for deltagernes holdninger og på ingen måde generalisérbare eller udtryk for videnscentrets holdning.
Redaktør