​​​​​​

Ny hjemmeside om tidlig indsats til børn og unge på hospitalet

​På hjemmesiden børnogkriserpåhospitalet.dk​ kan sundhedsprofessionelle, som arbejder med børn og unge, få viden om, hvordan de bedst støtter børn og unge, der bliver udsat for traumatiske hændelser. Indsatsen er målrettet børn og unge, som enten selv oplever alvorlig pludselig sygdom eller ulykke af livstruende karakter, eller er nærmeste pårørende hertil.​

Mindst 70.000 børn og unge har mistet én eller begge forældre. Og hvert år er 12.000 børn og unge pårørende til en søster eller bror, der dør.

I Danmark har der hidtil ikke fandtes en systematisk tilgang til, hvordan disse børn og unge støttes psykosocialt, når de bliver udsat for sådanne alvorlige hændelser.

Hos Videnscenter for Patientstøtte lancerede vi i efteråret hjemmesiden www.børnogkriserpåhospitalet.dk,​ hvor sundhedsprofessionelle, der arbejder med børn og unge kan finde information om reaktioner på kriser og traumer samt en række værktøjer til, hvordan de bør handle i akutte krisesituationer som involverer børn og unge.

Mange tror, at børn og unge der udsættes for alvorlige hændelser har brug for psykologhjælp. Dette er kun nødvendigt i de færreste tilfælde. Som oftest har børn og unge primært brug for at blive mødt med omsorg og at blive spurgt om, hvordan de har det. De har også brug for konkret information om det der er sket, og hvilken betydning det har for deres situation. Derudover har de brug for, at der er en voksen omkring dem som kan sikre stabilitet og nærvær.

Hjemmesiden giver sundhedspersonale konkrete råd til, hvordan de kan støtte børn og unge direkte såvel som vejlede forældrene i at støtte deres børn. Ofte vil den vigtigste støtte til børnene netop være at deres forældre støttes i at håndtere den kommende tid.

På hjemmesiden kan man se en film der fra et børneperspektiv viser, hvordan det kan føles at blive udsat for en alvorlig hændelse. Man kan også downloade en handleplan for håndtering af akutte krisesituationer samt en række booklets henvendt både til forældre og børn i forskellige aldre.

Hjemmesiden er udviklet som en del af projekt Krise- og trameinformeret støtte til børn og unge, og har til formål at forbedre støtten til børn og unge, der oplever alvorlig krise. Læs mere om projektet her.

Projektet er støttet af Egmont Fonden.​

Redaktør