Nye tider for Videnscenter for Patientstøtte

​Fra d. 1.1.2016 sammenlægges Videnscenter for Patientstøtte med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Tilsammen udgør de to enheder Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA). 

​I Region Hovedstadens budgetaftale for 2016 blev det besluttet at sammenlægge Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) i regi af Center for Sundhed med virkning fra 1. januar 2016.​


Det sker med en varig bevilling til Videnscenter for Patientstøtte på 1.3 mio kr. årligt, og giver dermed mulighed for at centerets kan bibeholde og udvikle sine faste aktiviteter, samt fokusere på at søsætte flere fondsstøttede eller indtægtsdækkende projekter.

Den nye enhed vil være under ledelse af Marie Fuglsang og samlet set hedde Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Videnscenter for Patientstøtte fortsætter som en del af enheden i eget navn.

I videnscentret glæder vi os til at blive en del af en stærk enhed, med et unikt fagligt miljø med fokus på støtte og inddragelse af patienter og pårørende. EEB har stor erfaring med at afdække patienters oplevelser, ønsker og behov, mens videnscentret har et stærkt fokus på, hvordan patienter bedst kan støttes, og arbejder med konkrete interventionsprojekter der kan understøtte dette. Den nye samlede enhed har dermed mulighed for at blive en vital drivkraft i det regionale og nationale fokus på at hjælpe den enkelte patient bedst igennem sit sundhedsforløb.
Redaktør