Ny indsats skal sikre bedre støtte til børn og unge i krise og sorg på hospitalerne i Region H

Et nyt, stort udviklingsprojekt i Region H, støttet af Egmont Fonden, skal de kommende tre år systematisere og forbedre støtten til børn og unge i risiko for alvorlig traumatisering i forbindelse med egen sygdom eller forældres sygdom, død eller ulykke.

​​


Børn rammes hårdt, når de får sygdom eller ulykke tæt ind på livet. Det gælder både, hvis det er dem selv, der indlægges, eller hvis det er forældrene. Selvom børn reagerer forskelligt i krisesituationer, er de alle i risiko for at få efterfølgende, alvorlige traumer. Op til i dag har der manglet en samlet og systematisk indsats, der støtter de børn og kan forebygge traumatisering i krisens første fase på hospitalet.

Nu har Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte fået støtte fra Egmont Fonden til at gennemføre et projekt på en række hospitaler i Region H, der skal forbedre indsatsen på området. Formålet er at uddanne sygeplejersker i at give tidlig psykisk støtte målrettet til børn og unge i krisesituationer.

Projektet skal samle et netværk af eksperter i krisereaktioner hos børn og unge. Netværket skal udvikle en standardmanual og et kursus til sygeplejersker. Sygeplejerskerne får tilbudt træning i at tage sig af børn og unge i alderen 6-18 år i krise og sorg.

’Der er mange læger og sygeplejersker der gør, hvad de kan, og gør det godt. Men det sker ikke systematisk, og der findes ikke fælles retningslinjer eller handleplaner på området. Vi ved, at mange er usikre på, hvad de skal gøre og sige til børnene og de unge. De ved ikke, om det er normalt, at et barn ikke græder, eller om det er normalt, at børn reagerer meget voldsomt. Og de er i tvivl om, hvad der er det rigtige at sige, og hvornår barnet har brug for professionel hjælp. Og selvom der er god psykologstøtte på nogle hospitaler, mangler der både tilbud og faglig træning og udvikling. Det skal projektet hjælpe med til at ændre på’.
- Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet og medlem a​f styregruppen for Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte.

’I Egmont Fonden har vi netop gennemført en undersøgelse, der viser, at børn og unges møde med hospitalsvæsenet kan være en voldsom oplevelse. De står midt i en livskrise, både når de er pårørende, og når de selv er syge. Og de føler sig ofte overset og dårligt informeret. Det ønsker Region Hovedstaden at gøre op med, og i Egmont Fonden er vi glade for at kunne støtte denne indsats for de meget sårbare børn og unge, som lever med alvorlig sygdom helt tæt på.’
- Henriettte Christiansen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration

Projektet gennemføres på i alt 20 afdelinger fordelt på Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Bispebjerg Hospital.
Redaktør