Ny indsats skal sikre fleksibel og maalrettet stoette til saarbare boern og familier i overgangen fra hospital til hjem

​Et nyt, stort udviklingsprojekt i Region Hovedstaden skal de kommende to år give sårbare børn og familier bedre psykologisk og psykosocial støtte når de rammes af alvorlig sygdom eller ulykke.

​Børn og børnefamilier, som er særligt sårbare, f.eks. pga. misbrug, social isolation, dårlig arbejdsmarkedstilknytning, m.m., kan have særlige udfordringer med at komme igennem sygdomsforløb. Sygdommen kan komplicere de sociale vanskeligheder og samtidig kan de sociale udfordringer vanskeliggøre et vellykket sygdomsforløb og en god kontakt med sundhedsvæsenet. Det er en kendsgerning, at mange patienter føler, at de bliver ’ladt i stikken’ når de overgår fra hospital til hjem.

Nu har Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte fået støtte fra Region Hovedstaden til at gennemføre et projekt på to hospitaler i regionen, som i samarbejde med kommunerne skal give målrettet støtte til disse børn og børnefamilier. Formålet er at sætte tidligt ind med den fornødne støtte, og at sikre en fortsættelse af støtten i kommunalt regi, når familien udskrives.
Gennem indførelse af en koordinerende funktion vil børn og børnefamilier, som identificeres som særligt sårbare, få tilbudt hhv. psykologisk og psykosocial støtte både på hospitalet under behandlingsforløbet og i hjemmet efter udskrivning. Forventningen er, at familierne derigennem støttes til bedre at kunne mestre de psykiske og psykosociale konsekvenser af sygdomsforløbet, samtidig med at eventuelle sociale og psykologiske negative eftervirkninger forebygges.

Projektet gennemføres på Hvidovre Hospital og Herlev Hospital i samarbejde med Herlev Kommune, Hvidovre Kommune og Københavns Kommune.Relateret: "Regional millioninvestering hjælper udsatte borgere"
Redaktør