Er du rustet til din opgave overfor pårørende børn?

​Nyt lovforslag fra SF stillet af Özlem Sara Cekic og Jonas Dahl ønsker at sundhedsprofessionelle spiller en aktiv rolle for at sikre at børn til alvorligt syge forældres tarv bliver tilgodeset. 

​​Hvert år oplever ca. 42.000 børn og unge under 18 år at en forælder bliver alvorligt syg. Det rammer både den syge forælder; men i høj grad også børnene. Børn og unge med alvorligt syge forældre føler sig ofte overset, ensomme og kan let blive stressede og utrygge. Sådanne oplevelser og følelser kan sætte sig som ar på sjælen, hvis de ikke bliver håndteret på en god måde. 


I vores nabolande Norge, Sverige og Finland, som vi normalt sammenligner os med, har man valgt at lovgive, så sundhedsprofessionelle er forpligtiget til aktivt at være opmærksomme på børn der er pårørende til alvorligt sygeforældre og sikre at børnene inddraget og informeret. Her hjemme har vi ingen lovgivning, men kun Sundhedsstyrelsen Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge (2012) og det bliver derfor op til det enkelte hospitals ledelse, om det ønsker at følge anbefalingerne. 

På nuværende tidspunkt er der yderligere det problem, at de sundhedsprofessionelle ikke er klædt på til opgaven til aktiv at sikre inddragelse, støtte og information til de pårørende børn. En undersøgelse fra Projekt Omsorg, Kræftens Bekæmpelse, fra 2009 viste at sundhedspersonalet oplever samtalemæssige, vidensmæssige og følelsesmæssige udfordringer, når de møder børn som pårørende, og at de mangler retningslinjer for, hvordan de kan gribe situationen an. 
Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte kommer nu med en hjælpende hånd til de mange sundhedsprofessionelle med hjemmesiden www.nårmorellrfarbliversyg.dk .

Redaktør