Antologi - Patientstøtte - før, under og efter sygdom

​En beskrivelse af patientstøtte fra psykologiske, psykosociale og religiøse tilgange​

Vent...

​​​​​

Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier (red.)
Hans Reitzels forlag 

Hvordan støtter den sundhedsprofessionelle patienten psykisk og eksistentielt? Er der forskel på mænds og kvinders behov for patientstøtte? Har børn særlige behov for patientstøtte?

Formålet med bogen er at vejlede sundhedsprofessionelle i patientstøttens forskelligartede opgaver. Der gives flere bud på, hvorledes patienten kan blive mødt som et menneske med en sygdom og ikke som en sygdomskategori, samtidig med at den professionelle opstiller faglige grænser for, hvor langt patientstøtten kan og bør række.


Pris 300 kr. 
Udgivelsesdato 27 juni 2013 

Indhold:

​Forord

Jannik Hilsted


Indledning

Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier



Kapitel 1

Hvad er patientstøtte, og hvad arbejdes der med?

Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier



Kapitel 2

Overbringelse af den alvorlige diagnose

Irene Christiansen og Anders Korsgaard Christensen



Kapitel 3

Mænd og kvinder som patienter

– de to køn i mødet med sundhedsvæsenet

Svend Aage Madsen



Kapitel 4

Børns behov som patienter

Anette Baadsgaard



Kapitel 5

Den navigerende sygeplejerske

– emotionel og social støtte til forældre med kræftsyge børn

Hanne Bakgaard Larsen



Kaptitel 6

Præstens samtale med patienterne

Christian Busch



Kapitel 7

Hvad tror du på?

Nadja Hordam Ausker



Kapitel 8

Pårørende som patientstøtte:

åben opgavefordeling i rehabilitering

Laura Emdal Navne og Marie Brandhoj Wiuff



Kapitel 9

Fra tilværelsen som patient til hverdagen efter

– støtte til livet efter sygdom

Ellen Helle Boesen



Kapitel 10

Den svære samtale med det alvorligt syge og

døende menneske

Rita Nielsen



Kapitel 11

Støtte til de sundhedsprofessionelle i krydspresset imellem

organisatoriske og individuelle belastninger

Irene Christiansen



Afslutning

Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor