​​​​​​​​​​​​​​​​​

Børn som pårørende til alvorligt syge forældre II – undervisningsprojekt

Projektet er afsluttet. 
Projektets formål var at sætte sundhedsprofessionelle i stand til at identificere og hjælpe pårørende børn på hospitalet, så disse bedre bliver i stand til at tackle de følelsesmæssige dilemmaer og udfordringer, der opstår, når en forælder er alvorligt syg. Til brug for projektet bliver der udviklet en manual samt et undervisningsforløb for de sundhedsprofessionelle.
Vent...

Beskrivelse​:

Projekt gennemføres i samarbejde med projekt OmSorg (Kræftens Bekæmpelse) og tager bl.a. udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende på hospitalet (2012). 

 
Projektet består af to dele: Et undervisningsforløb og en evaluering. Undervisningen udføres af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte og sigter mod at styrke sundhedspersonalets kompetencer i mødet med de pårørende børn og deres forældre. Dette gøres gennem udvikling og afprøvning af en manual og et undervisningsforløb. Yderligere vil der på de deltagende afdelinger blive tilknyttet en pædagogisk konsulent, der kan tilkaldes i situationer, hvor personalet har at gøre med særligt sårbare familier. I alt deltager tre afdelinger fra Region Hovedstadens hospitaler.

 
Evalueringen gennemføres af Projekt OmSorg, Kræftens Bekæmpelse. Den er kvalitativ og består af feltarbejde, observationer og interview på de deltagende afdelinger. Evalueringen er procesorienteret og vil løbende give input til udvikling af undervisningen og manualen. 

 

Projektmateriale:​​

På baggrund af projektet vil der udarbejdes følgende tre materialetyper:

a) En projektrapport

b) En manual til sundhedsprofessionelle

c) Kursusmateriale

Tidsramme:​​

Projektet bygges op i tre faser, som kan illustreres således:


 

Fase 1

Fase 2

Fase 3Udvikling af undervisningsprogram, materiale og evalueringsdesign + forundersøgelseAfprøvning af undervisning og materiale. Tilknytning af den pædagogiske konsulent 

Justering og
udarbejdelse af endelig undervisningsprogram, manual, evalueringsrapport og anbefalinger for fremtidig undervisning

 

 September 2013- maj 2014

Maj til 2014 – november 2014

December 2014 – september 2015​

 

Finansiering:​

Projektet finansieres af Sundhedsstyrelsen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor