Børn som pårørende til alvorligts syge forældre - interventionsprojekt

Projektet blev afsluttet marts 2017. 
Projektets formål var at skabe øget fokus på og hjælp til pårørende børn, så de bedre kan tackle de følelsesmæssige dilemmaer og udfordringer, der opstår, når en forælder er alvorligt syg. Dette gøres dels ved på de deltagende afdelinger at tilknytte en pædagogisk konsulent, dels ved at udvikle en hjemmeside primær henvendt til de pårørende børn. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Intervention:​

I projektet får 10 afdelinger fordelt på regionens hospitaler mulighed for at få hjælp fra en pædagogisk konsulent.  Den pædagogiske konsulent skal støtte personalet, der har den primære kontakt til patienter, som har børn, i at tage hånd om hele familien. I særlige tilfælde kan konsulenten støtte familien direkte.

Brugen af den pædagogiske konsulent er fleksibel og kan tilpasses den enkelte afdeling. Den pædagogiske konsulent kan bruges på flere måder:

  • Tilkaldefunktion: Personalet ringer, når de står med en aktuel sag, hvor en patient har børn. Den pædagogiske konsulent kan rådgive personalet over telefonen eller fysisk komme på besøg. Den pædagogiske konsulent kan også mødes direkte med den berørte familie i særligt vanskelige situationer eller i situationer, hvor personalet har ikke har mulighed for at følge op pga. f.eks. korte indlæggelsesforløb. Den pædagogiske konsulent kan også ved behov hjælpe familien videre f.eks. i det kommunale system.
  • Planlagte intervalbesøg: De deltagende afdelinger modtager besøg af den pædagogiske konsulent med faste tidsintervaller. På disse møder kan den pædagogiske konsulent give undervisning i forskellige emner vedrørende børn som pårørende, der kan diskuteres generelle problemstillinger og emner, ligesom konkrete cases, der har været i den forgangne periode, kan diskuteres.

Efter interventionen vil der bl.a. på baggrund af viden indhentet fra interventionen blive udarbejdet en manual om børn som pårørende til sundhedspersonalet.

Hjemmeside:​

Hjemmesiden vil primært henvende sig til børn i alderen 8-14 år.

På hjemmesiden kan børn og unge:

  • Se 6 videoer med andre børn og unge, der fortæller om forskellige sider af det at have en alvorlig syg forælder. Videoerne skaber genkendelighed og skal medvirke til, at børn og unge med syge forældre føler sig mindre anderledes. 
  • Få beskrevet (eller oplæst) de mest almindelige følelser, der kan optræde når en forælder er alvorligt syg.
  • Lave deres egen fortælling i en scrapbog, hvor de kan skrive tekster og uploade billeder, tegninger eller små videoer. Scrapbogsfunktionen gør, at børnene og de unge kan dokumentere deres tanker, følelser og oplevelser og således få hjælp til at bearbejde situationen.
  • Få gode råd til, hvad der kan hjælpe dem.
  • Finde links til steder, hvor de kan få mere hjælp.

På siden er der også vejledning og gode råd til både den syge og den raske forælder og til sundhedspersonalet, om hvordan de bedre kan forstå og støtte pårørende børn.

www.nårmorellerfarbliversyg.dk

Projektmateriale:​

På baggrund af projektet vil der blive udarbejdet følgende tre materialer:

a) En projektrapport, herunder anbefalinger til den videre indsats overfor pårørende børn. 

b) En hjemmeside: www.nårmorellerfarblivrsyg.dk  

c) En manual til sundhedspersonalet for identificering og håndtering af de pårørende børn.​

Finansiering:​

Projektet finansieres af Region Hovedstaden

Redaktør