Krise- og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet

Projektet blev afsluttet juni 2017. 
Projektet havde til formål at kompetenceudvikle udvalgte sundhedsprofessionelle til at yde kvalificeret, tidlig psykisk støtte til børn og unge og deres forældre, efter potentielt traumatiske hændelser (akut alvorlig sygdom eller ulykke af livstruende karakter).

​​​​​​​​​​

Beskrivelse:​​

I projektet gennemføres kompetenceudvikling af hospitalsansatte sundhedsprofessionelle på 21 afdelinger fordelt på alle Region Hovedstadens hospitaler herunder alle akutmodtagelser. Sundhedsprofessionelle på afdelingerne vil blive oplært i en handleplan for, hvordan man yder den bedst mulige støtte til alvorligt kriseramte familier i den første akutte fase. 

Et udvalgt antal sundhedsprofessionelle vil modtage undervisning i krise- og traumeinformeret praksis og vil herefter fungere som børne-/ungeansvarlige nøglepersoner og som mentorer for kollegaer under implementering af handleplanen. 

Målgruppen for initiativet er familier med børn/unge i alderen 0-18 år, som oplever en traumatisk hændelse. En traumatisk hændelse er i projektet afgrænset til at barnet eller den unge enten selv udsættes for akut, alvorlig sygdom, ulykke eller død, eller er nærmeste pårørende til akut, alvorlig sygdom, ulykke eller død.

​​Kvalificering:​
Projektet har afsæt i nyeste internationale forskning og er løbende blevet kvalificeret og udviklet gennem et børne-/ungepanel, et panel af sundhedsprofessionelle samt en bredere referencegruppe af eksperter. Projektet vil desuden blive evalueret eksternt.​

Projektmateriale​:​

På baggrund af projektet udarbejdes følgende formidlingsmateriale:​

  • En handleplan
  • Kursusmateriale
  • Booklets til børn, unge og deres familier
  • En hjemmeside
  • Minimum en videnskabelig artikel
  • En række artikler til magasiner og fagblade
  • En afsluttende konference med præsentation af projektets resultater


Læs mere om projektet på børnogkriserpåhospitalet.dk

Tidsramme:​​​

September ´13 – august ’14

Udvikling af handleplan, booklets, hjemmeside og kursusmateriale

Oktober 14 – januar ´16

Gennemførsel af kursus og implementering af handleplan

Januar ´16 – januar ’ 17

Evaluering, justering og formidling

​Finansiering:​​​

Projektet finansieres af Egmont Fonden.

Redaktør