​Fotog​raf: Claus Boesen

Andre projekter

​Videnscenter for Patientstøtte udvikler og udfører ikke kun egne projekter, men deltager også aktivt i projekter forankret andre steder. Derudover indgår Videnscentret også aktivt i netværksgrupper, der er relevante for patientstøtte, og holder oplæg indenfor området. Herunder kan du læse mere om Videnscentrets andre aktiviteter.

Eksistenslaboratorium

​Formålet med eksistenslaboratoriet er at styrke sundhedsprofessionelle i deres arbejde med eksistentiel støtte til patienter og pårørende. Eksistenslaboratoriet sætter fokus på at dygtiggøre de sundhedsprofessionelle, så de bliver bedre rustede til at indgå i samtaler med patienter og pårørende om de grundlæggende eksistentielle temaer, der er på spil, når mennesker rammes af sygdom. Ambitionen er, at patienter og pårørende i deres møde med sundhedsvæsenet får en oplevelse af, at deres sygdom ikke kun anskues som et medicinsk anliggende, men også som et eksistensvilkår, der kræver opmærksomhed i forbindelse med indlæggelse og behandling.

Videnscenter for Patientstøtte har stået for at udvikle et spørgeskema, der måler på de sundhedsprofessionelles oplevelse af egne evner, muligheder og vilje til at indgå i eksistentielle samtaler med patienter og pårørende før og efter deltagelse i eksistenslaboratoriet. Derudover indgår Videnscenter for Patientstøtte, repræsenteret ved Kristine Halling Kehlet, i en følgegruppe for projektet.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2016.


MusikBeRiget på Intensiv terapi afsnit

Musik påvirker mennesker forskelligt. Eksempelvis kan bestemte instrumenter eller lyde virke beroligende på nogen, mens de på andre kan virke stressende. Musik med en rytme, der er langsommere end ens eget pulsslag kan virke beroligende og afstressende, da denne vil få pulsen til at falde.​ En del af MusikBeRiget omfatter besøg på Intensiv terapi klinik på Rigshospitalet. Musikerne er en professionel harpenist og en violinist. Musikerne spiller for de indlagte patienter, og længden på koncerterne varierer med udgangspunkt i de indlagte patienters tilstand og overskud. Musikerne kan efter en koncert aftale med de indlagte patienter at gentage koncerten en anden dag. Personalet kan samtidig anmode musikerne om at spille koncerter, som personalet vurderer at kunne være til glæde for de indlagte patienter.

Videnscenter for Patientstøtte står for at evaluere MusikBeRiget på Intensiv terapi klinik. Evalueringen baserer sig på observationer af koncerterne, interviews med de sundhedsprofessionelle, og når det er muligt, interviews med patienterne. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2016.

”Børn som pårørende”- samarbejde på tværs af organisationer


Videnscenter for Patientstøtte er ved Kristine Halling Kehlet repræsenteret i en gruppe med medlemmer fra en række organisationer, der alle med hver deres vinkel har pårørende børns interesse for øje. I gruppen arbejdes der for at:
 1. udbrede kendskabet til og forståelsen for de udfordringer, der kan være forbundet med at være pårørende, når man er barn eller ung
 2. blive klogere på, hvad børn og unge tænker og har brug for set ud fra deres eget perspektiv
 3. der bliver øget politisk opmærksomhed og øgede bevillinger til initiativer til fordel for børn som pårørende
 4. der skabes øget uddannelse af fagfolk 
 5. der skabes muligheder for øget forskning
 6. der udvikles samskabende projekter på området

Med i gruppen er følgende organisationer:
 • Børnerådet
 • Børns Vilkår
 • Center for familieudvikling
 • Foreningen for Danske Patienter
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Psykiatrifonden
 • SAVN
 • TUBA 
 • Videnscenter for Patientstøtte​

Sparringspartner på udvikling af Børnebog fra Lungecancerforeningen


Videnscenter for Patientstøtte er sparringspartner på en børnebog, der skal omhandler lungekræft, og hvordan det opleves at have sygdommen. Bogen udgives af Lungecancerforeningen. Bogen et sat til lancering medio 2016.

Oplæg

Videnscenter for Patientstøtte holder oplæg indenfor vores arbejdsområder. 
Kommende oplæg:


Oplæg – Center for Organdonation: v/Ditte Bruun Eriksen og Kristine Halling Kehlet)​
Oplægget er bestilt af Center for Organdonation i forbindelse med deres årlige konference. Oplægget er en overordnet indføring i projektet Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet. Der vil blive fortalt om hvordan krise-og traumereaktioner kommer til udtryk hos hhv. børn, unge og forældre, og hvordan reaktionerne må forstås på baggrund af tilknytningsmønstre og familiehistorier. Desuden introduceres - med afsæt i handleplanen Krise-og traumeinformeret praksis - hvordan man som sundhedsprofessionel yder bedst muligt støtte til familier, når alvorlige kriser og traumer rammer, hvilket ofte vil være tilfældet i forbindelse med organdonation. 

​Oplæg Forskningscenteret, psykiatrisk center Sankt Hans: v/Ditte Bruun Eriksen
Oplægget er bestilt af Forskningscenteret under Psykiatrisk Center Sankt Hans. Oplægget vil handle om principperne bag krise-og traumeinformeret praksis, udviklingen af best practice principper samt modellerne SOF (Stabilisering, Omsorg, Familie) og PRO (Psykoedukation, Rådgivning, Opfølgning) med afsæt i handleplanen Krise-og traumeinformeret støtte til børn og unge på hospitalet. Oplægget vil desuden give overblik over forankringen og implementeringen af projektet.

Redaktør