Projekter

Her er oversigten over de udviklingsprojekter som Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte er involveret i. Listen vil løbende blive opdateret, ligesom indholdet for hver projektbeskrivelse vil udvides med information.​ 

​“No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.”

 Martin Luther King Jr.​

Videnscentret stræber efter at udvikle Region Hovedstadens sundhedssektor gennem en række konkrete forsknings- og udviklingsprojekter. Alle projekter gennemføres i samarbejde med regionens hospitaler og udføres pt. på over 40 afdelinger med deltagelse af mere end 100 sundhedsprofessionelle. Projekterne udvikles og ledes af videnscentrets medarbejdere og flere af dem er samarbejdsprojekter med andre aktører, herunder Kræftens Bekæmpelse. Projekterne er støttet af både Region Hovedstaden og eksterne fonde. Læs mere om projekterne på hjemmesiden. Tilgang Alle videnscentrets projekter er baseret på den nyeste forskning. Interventionerne er designet efter højeste standarder for metode og systematik, ligesom alle projekter følges op med specialiseret evalueringsdesign, herunder så vidt muligt kontrollerede forsøg, der kan sikre evidens af højeste kvalitet for effekten af videnscentrets indsatser.


Region Hovedstadens børne- & unge politik og videnscentret ​​

I 2013 lancerede centret en tre-årig strategi, som har særligt fokus på børn, unge og børnefamilier – både som patienter og som pårørende. Igennem fire forskellige udviklings- og forskningsprojekter udvikles og afprøves modeller til at styrke patientstøtten til denne patientgruppe. Projekterne består både af direkte interventioner rettet mod børnene, de unge og børnefamilierne og af kompe­tenceudvikling rettet mod sundhedspersonalet. I fællesskab og gennem både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde sigter projekterne mod at skabe en tryg ramme for syge børn, unge og børnefamilier. De skriver sig ind i Region Hovedstadens Børne- og Ungepolitik, som blev udviklet i 2013, og som har til formål at sikre en særlig opmærksomhed imod og støtte til børn, unge og deres familiers behov.​​