Brobygning for sårbare børnefamilier - en 360 grader indsats

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte har udviklet, afprøvet og evalueret en tværsektoriel, psykosocial indsats, som er et tilbud til sårbare børnefamilier, der bliver ramt af alvorlig sygdom. 360 grader indsatsen er et supplement til behandlingsindsatsen og kan bygge bro mellem rehabilitering i regionalt og kommunalt regi. Målet er, at familierne kommer så godt som muligt igennem sygdomsforløbet.
Vent...

​​​​​​​​​Billedelayout: Christina Palm Rasmussen

Børnefamilier, som i forvejen er sårbare, har behov for en særlig indsats, når en voksen i familien bliver alvorligt syg. For disse familier kan det være fuldstændig uoverskueligt at komme igennem et sygdomsforløb. Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte har derfor udviklet en tværsektoriel, psykosocial indsats, der imødekommer de udfordringer, som kombinationen af sundhedsmæssige og psykosociale problemer kan give.

Indsatsen består af 3 elementer:

  1. Identifikation og henvisning af sårbare børnefamilier
  2. En tværfaglig, psykosocial, individuelt tilpasset indsats i hospitalsregi
  3. Brobygning med familiens bopælskommune og/eller andre relevante aktører uden for hospitalet

Indsatsen er afprøvet på 35 familier i Gastroenheden på Hvidovre Hospital og i Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital i perioden april 2014 - marts 2015. Udvikling, afprøvning og evaluering af indsatsen er gennemført i et 2-årigt projekt, som er finansieret af Region Hovedstadens "pulje til udsatte borgere".

Evalueringen, som er gennemført i samarbejde med KORA, viser, at et tilbud som 360 grader opfylder et stort behov. Især hvis det spredes ud over flere afdelinger, og hvis målgruppen afstemmes med kommunerne, så der er enighed om, hvad der karakteriserer en sårbar familie.

 

Projektet er afsluttet i oktober 2015.

Rapporten, som beskriver baggrunden; formålet og målgruppen; indholdet i indsatsen; organiseringen af projektet; aktiviteter relateret til kvaliteten; resultater; udfordringer forbundet med udviklingen og afprøvningen; og anbefalinger og perspektiver i forhold til udbredelse af indsatsen, kan hentes her​






Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor