​​​

At være mand og sygeplejerske – barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen

Projektet er et interventionsprojekt, der har til formål at nedbryde sygeplejerske- og kønsstereotyper.

​​​Beskrivelse

Videnscentret har indgået et projektsamarbejde med Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, Dansk Sygeplejeråd og Tænketanken VM – Viden om Mænd.

Med en bevilling fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, bidrager videnscentret til projektet med 16 patientinterviews, der undersøger patienters oplevelser af sygeplejerskers kompetencer i et kønsperspektiv.

Vi stiller bl.a. spørgsmål til patienterne om badesituationer, intimpleje, omsorg og nærhed når sygeplejersken er henholdsvis en mand eller kvinde, og til hvem og hvad en god sygeplejerske er. Projektets overordnede fokus er barrierer og muligheder for unge mænd i valget af sygeplejerskeuddannelsen.

Projektet består af fem dele

  1. Koordinering og tværgående indsamling af viden om hvilke kønsrelaterede muligheder og barrierer, der knytter sig til unge mænds valg om at uddanne sig til sygeplejerske, såvel som til den senere indtrædelse i et feminint konnoteret arbejdsmiljø.
  2. Kvalitative og kvantitative undersøgelser af hhv. erhvervspraktikanters, patienters og sygeplejerskers forståelser af sygeplejersker set i et kønsperspektiv.
  3. Udvikling af en workshop til afdelingssygeplejersker og tillids-repræsentanter samt af bidrag til rekrutteringsmateriale til kommende sundhedsfaglige erhvervspraktikanter.
  4. Forandring i praksis: Et pilotprojekt, hvor et kursusforløb for en repræsentativ del af målgruppen gennemføres.
  5. Evaluering og formidling af projektets gennemførelse og resultater, samt anbefalinger til videre arbejde på virksomheds- og strukturelt niveau.

Finansering​​​

Projektet er finansieret af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Projektet afsluttets ultimo 2013, hvor resultaterne publiceres.

Redaktør