Evaluering af tværfagligt kommunikationskursus

Evalueringsprojektet har haft til formål at måle effekten af kommunikationsforløbet ‘Kommunikationstræning - med den coachende tilgang’, som blev gennemført på Afdeling for Rygmarvsskader, Glostrup Hospital i efteråret 2011 og foråret 2012.

​​​​​​​

Beskrivelse:​​​

Videnscentret har gennemført en statistisk effektevaluering af et tværfagligt kommunikationskursus, som personalet på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemført.
Vi har gennemført tre spørgeskemarunder med patienter indlagt på afdelingen og syv runder med personalet. Undersøgelsen er gennemført henover 2012 og der har været fokus på interpersonelle dimensioner i tværfaglig kommunikation og samarbejde så som ligeværd, respekt, anerkendelse, selvværd mm.

Evalueringens resultater er præsenteret på Klinikkens Dag, januar 2013, og den viste signifikante forbedringer på nogle områder, særligt i personalets tilbagemeldinger. For patienterne var der ikke en oplevet effekt, men generelt lå vurderingen af trivsel på afdelingen utroligt højt, og derfor var der måske heller ikke det store rum til forbedring.

​Finansering:​

Projektet var finansieret af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte

Redaktør