Patient empowerment: Muligheder og grænser

Patient empowerment er på alles læber: Politikere, hospitalsledere og sundhedsprofessionelle ser muligheder i begrebet. Men hvad er egentlig det faglige kriterium for empowerments anvendelses-område? Læs centrets artikel på Ugeskrift for Læger her.

​​​​​​

Beskrivelse:​

Nå​r patient-empowerment diskuteres, er det ofte de mange muligheder ved begrebet, der lægges vægt på. I denne artikel rettes blikket mod empowerment-strategiens grænser, dvs. de kriterier, der kvalificerer og dermed afgrænser dens anvendelsesområder. I artiklen diskuteres, hvordan man kan operationalisere argumenterne for at tage empowerment i brug i sundhedsvæsenet. Operationalisering forstås her som den måde, hvorpå den generelle argumentation for empowerment kan omsættes til specifikke kriterier for, hvor og hvornår man bør tage konkrete empowerment-strategier i brug. I artiklen identificeres og diskuteres kriterier for to slags indsatser:

1) Empowerment-indsatser, der understøtter den kontrol patienter allerede de facto har over egen behandling og pleje, f.eks. strategier til at hjælpe diabetespatienter med at lykkes bedre med at varetage egen medicinering og
2) empowerment-indsatser, der har til formål at give patienter mere kontrol med deres he​​lbredssituation. F.eks. patientundervisning, hvor en patient lærer at pleje sit eget sår, som sygeplejersken hidtil har plejet.

Læs artiklen: ​​

Redaktør