Relationelle Kompetencer

Dette projekt blev afsluttet i 2011. Projektet havde fokus på udvikling af metoder til at fremme relationelle kompetencer hos personale, der arbejde med kræftpatienter.

​​​​

Formålet med projekter var at udvikle, afprøve og evaluere metoder til at styrke sundhedspersonalets relationelle kompetencer, således at kræftpatienter i højere grad oplever:
 • at blive set som individer
 • at deres ønsker og holdninger tages alvorligt
 • at de får en bedre psykisk støtte

Projektet bestod af følgende fem delprojekter:

 1. Træning af person​ale i formidling af en diagnose, primært til kræftpatienter med hjernetumorer.
  Forankret i Krisepsykologisk Enhed og Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

 2. Supervision af yngre læger, der arbejder med kræftpatienter i intensiv behandling.
  Forankret i Finsencentret, Rigshospitalet

 3. Supervision af erfarne gynækologer med henblik på at styrke de relationelle kompetencer.
  Forankret i Gynækologisk Klinik, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og kommunikationsrådgiveren i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

 4. Supervision af personale i arbejdet med eksistentielle/religiøse spørgsmål hos forældre til kræftsyge børn.
  Forankret i Børnekræftområdet i Pædiatrisk Klinik og Den Kirkelige Funktion, Rigshospitalet

 5. Undervisningsprogram for personale i arbejdet med mandlige kræftpatienter.
  Forankret i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og Urologisk Klinik, Rigshospitalet

Projektmateriale:​​​​​​

Resultater fra projektet er dokumenteret i en projektrapport og fem manualer, som kan læses i spalten til højre.

Finansiering:

Projektet var støttet af Kræftens Bekæmpelse. ​​​

Redaktør