Udvikling af gruppebaseret patientundervisning

Projektet har til formål udvikle og implementere en model for gruppebaseret patientundervisning af patienter, der har pådraget sig en kronisk rygmarvsskade.

​​​​​​​

Beskrivelse:​​

Videnscentret har indgået aftale med Afdeling for Rygmarvsskader, Glostrup Hospital og Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om et interventionsprojekt, der har til formål at udvikle et nyt rehabiliterende og brugerinddragende tilbud om patientundervisning sammen med og til indlagte patienter på afdelingen.

Præmis:​​​​

Projektets grundpræmis er, at den viden, de erfaringer og de ressourcer som patienter, pårørende og personale sidder inde med, sammen med forskningsbaseret viden skal i spil for at skabe nye veje til læring, inddragelse og øget kvalitet for de indlagte patienter.

Derfor har interventionsprojektet et participatorisk design, dvs. at patienter, pårørende og personale involveres i hele processen.

De skal sammen med en projektleder fra videnscentret identificere konkrete behov, udvælge relevante brugerinddragelsestiltag, udvikle et nyt tilbud om patient- og pårørendeundervisning, tilpasse det og implementere det.

Finansering​:​​​

Projektet finansieres delvist af Bevicafonden og afventer restfinansiering

Redaktør