Datacenter

​Datacenter Øst skal skabe en fælles data-infrastruktur til brug for klinikere i arbejdet med personlig medicin

​Systematisk brug af sundhedsdata

Datacenter Øst er en af de tre grundpiller i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitets initiativ: Personlig Medicin i Østdanmark. Formålet er, at realisere implementeringen og den fortsatte udvikling af personlig medicin i Østdanmark.

Personlig medicin handler om at gøre det muligt for lægen at stille en præcis diagnose og tilbyde en optimal personligt tilrettelagt behandling til den enkelte patient.

Både hospitaler og forskere arbejder på at skabe ny viden, mere effektive behandlinger og bedre resultater for patienterne. Nøglen til skræddersyet og mere effektiv behandling er systematisk brug af sundhedsdata.

Datacenter Øst –  samarbejdspartner til diagnostik, behandling og forskning

Med etablering af Datacenter Øst skabes rammerne for et fælles datavarehus for sundhedsdata for borgere i Østdanmark. Det har tre formål:

 • At data, der kræver avanceret bioinformatisk analyse, kan bruges til at understøtte den kliniske beslutningsproces i patientbehandlingen
 • En fælles data-infrastruktur med analyserbare data til forskningsbrug på tværs af de to regioner
 • En sikker overordnet IT-governance, som sikrer ID-management af adgang og hjemmel til anvendelse af data i den fælles data-infrastruktur.

Datacenter på et solidt fundament

For at dække alle tre formål – både det forsknings-, behandlingsunderstøttende og sikkerhedsmæssige formål – knyttes datavarehuset til de udøvende sundhedsinstitutioner.

Styregruppen for Datacenter Øst har udpeget CHIP (Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections), Rigshospitalet, til sammen med PFI (Produktion, Forskning og Innovation), Region Sjælland, at stå i spidsen for udviklingen af Datacenter Øst.

Bygger på lang erfaring

Organisationen og teknologien bag PERSIMUNE skal ligge til grund for udviklingen af Datacenter Øst.

Forskningsenheden CHIP har gennem mange års tæt samarbejde mellem forskere, klinikere og it-eksperter, succesfuldt udviklet og samlet de rette kompetencer og opbygget den nødvendige erfaring til at håndtere, importere, oprense og tilgængeliggøre tidstro kliniske data fra mange forskellige datakilder og forskelligartede dataformater. Et arbejde, der har ført til udvikling af nu velafprøvede algoritmer til at understøtte kliniske beslutninger.

Igennem bl.a. PERSIMUNE (Centre of Excellence, støttet af Danmarks Grundforskningsfond), har CHIP demonstreret, at man kan overføre forskningsteknologien til et effektivt klinisk værktøj til overvågning og behandling – i forhold til transplanterede patienter på Rigshospitalet (MATCH-program) og til stofmisbrugere i Københavns og Glostrup Kommune (SACC-program).

PERSIMUNE skal udvikles

PERSIMUNE er qua CHIP´s forsknings fokusområder udviklet med sigte på immunologi og infektionsmedicin.  Med udviklingen af Datacenter Øst vil teknologien gradvist blive udvidet til at omfatte også andre terapeutiske områder, som f.eks. diabetes, reumatologi, kardiologi, lungesygdomme og psykiatri, - hvor specialeansvarlige kan se potentialet og har mulighed for at engagere sig.

Vision datacenter2.PNG

Samspil mellem de 2 regioner

I Region Sjælland arbejdes der sideløbende på at opbygge Region Sjællands Databank, som udover sundhedsdata også skal kunne levere administrative analyser, ledelsesinformation og være platform for innovations og forskningsdata.

Nationalt samspil

I indretning af datavarehusets indtænkes muligheden for at samle data på tværs af hele den danske population ved at koordinere indsatsen med tilsvarende initiativer i de øvrige regioner i regi af Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs mere om Persimune og CHIP på forskningscentret hjemmeside

Styregruppe for Datacenter Øst

Styregruppen refererer til bestyrelsen for Personlig Medicin i Østdanmark. Formålet med styregruppen er et samarbejdsorgan, der sikre etablering og udvikling af Fælles Østdansk Datacenter.

Styregruppen er ansvarlig for at:

 • De centrale aktivitetsmål for etableringen og den faglige udvikling af centeret opnås
 • Inddrage følgegrupper, hvor dette er relevant for udviklingen af centeret
 • Sikre koordinering med de andre centre i Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin, og for at sikre en bred forankring på tværs af regioner og hospitaler.

I den faglige styregruppe for Datacenter Øst er der faglig repræsentation fra de fire organisationer.

Medlemmer af den faglige styregruppe:

 • Jens Lundgren, Region Hovedstaden
 • Jesper Grarup, Region Sjælland
 • Ismail Gögenur, Region Sjælland
 • Thomas Werge, Region Hovedstaden
 • Stig Andersen, Region Sjælland
 • Søren Brunak, Københavns Universitet
 • Ole Lund, Danmarks Tekniske Universitet
Redaktør