Genomcenter Øst

​Genomcenter Øst servicerer klinikere og forskere, som har behov for helgenomanalyser til patientdiagnostik og forskning

Lettere adgang til at få lavet helgenomanalyser

Genomcenter Øst er en af de tre grundpiller i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitets initiativ: Personlig Medicin i Østdanmark.

Med nye teknologiske muligheder og årtiers forskningserfaringer kan sundhedsvæsenet i dag tilbyde mere personlig medicinering og behandling. Alle erfaringer tyder på, at genetiske data kan være afgørende for udviklingen af skræddersyet behandling til den enkelte patient. En vigtig type data hertil er avancerede analyser af patienternes gener, for eksempel helgenomanalyser.  

På hospitalerne i Østdanmark praktiseres personlig medicin allerede i et vist omfang inden for mange sygdomsområder – blandt andet arvelig hjertekarsygdom, kræft, demens, migræne, rygsygdomme, cystisk fibrose og leversygdom. Et godt østdansk samarbejde baner vejen for udviklingen af stadigt mere personlig medicin.

Genomcenter Øst –  samarbejdspartner til diagnostik, behandling og forskning

Centret skal tilbyde helgenomanalyser (Whole Genom Sequencing, WGS) i forbindelse med patientdiagnostik og som tilbud til forskning, i en centraliseret og koordineret indsats på tværs af Region Sjælland, Region Hovedstaden, KU og DTU til gavn for dagens såvel som morgendagens patienter.

Udover helgenomanalyser tilbydes også andre sekventeringsteknikker samt:

 • Bioinformatiske analyser
 • Datalagring og sikkerhed
 • Samordning og samspil til Nationalt Genom Center
 • Virtuelt samarbejde på tværs af samarbejdspartnere inden for: data- og bioinformatisk infrastruktur, klinisk anvendelse og tværfaglige læringsnetværk og uddannelse

Genomcenter Øst bliver i starten af 2019 etableret på Kennedy Centret, som er en del af Rigshospitalet i Glostrup, hvor der er apparatur og ekspertise til at gennemføre de komplicerede helgenomanalyser.

Konkurrencedygtigt forskningscenter

Centerets ambition er at være et konkurrencedygtigt europæisk forskningscenter. Østdansk Helgenomcenter skal derfor være et samlingssted for en række samarbejdspartnere til Genomisk Medicin: Forskningscentret, PERSIMUNE fra Rigshospitalet, alle hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland, KU SCIENCE og KU SUND fra Københavns Universitet og Institut for Bio- og Sundhedsinformatik ved DTU.

Vision

Visionen for Personlig Medicin i Østdanmark er, at forbedre kvaliteten af borgernes behandling gennem implementering af personlig medicin i patientbehandling i Østdanmark samt at etablere de bedste rammer for den videre forskning og udvikling af personlig medicin.

Med etablering af Genomcenter Øst er det visionen, at sikre en ensartet høj kvalitet i anvendelse af genetisk information på tværs, til understøttelse af udviklingen af personlig medicin.

Styregruppe for Genomcenter Øst

I den faglige styregruppe for Genomcenter Øst er der faglig repræsentation fra de fire organisationer.

Styregruppen refererer til bestyrelsen for Personlig Medicin i Østdanmark. Styregruppen er ansvarlig for at indstille budget, overordnede aktiviteter og leverancer til bestyrelsen. Den faglige styregruppe har ansvaret for opfyldelsen af de centrale aktivitetsmål for etableringen og den faglige udvikling af centeret.

Styregruppen har ansvaret for at:

 • Inddrage følgegrupper, hvor dette er relevant for udviklingen af centeret
 • Sikre koordinering med de andre centre og indsatsområder i Personlig Medicin i Østdanmark
 • Sikre en bred forankring på tværs af regioner og hospitaler

Medlemmer af den faglige styregruppe:

 • Jesper Grarup, chef PFI, Region Sjælland (styregruppeformand)
 • Finn Cilius Nielsen, professor, Rigshospitalet (centerleder)
 • Karen Søeby, ledende overlæge, Sjællands Universitetshospital Roskilde (vice-centerleder)
 • Morten Dahl, overlæge, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Ulrik Lassen, professor, Rigshospitalet
 • Frank Møller Aarestrup, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Matthias Mann, professor, Københavns Universitet /KU SUND

Medlemmer af den faglige styregruppe:


Finn Cilius Nielsen, professor
Genomisk Medicin, Rigshospitalet
Region Hovedstaden 


Frank Møller Aarestrup, professor
Genetisk Epidemiologi
Danmarks Tekniske Universitet


Matthias Mann, professor
SUND
Københavns Universitet


Redaktør