Om personlig medicin

​Personlig medicin er afgørende for udviklingen af nye og bedre behandlingsmetoder i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet gået sammen om at etablere gode rammer for det videre arbejde til gavn for patienterne

Skabe bedre behandlinger

Det overordnede formål med personlig medicin er, at skabe bedre muligheder for forebyggelse, helbredelse, livskvalitet og overlevelse ved at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient.

Nøglen til en skræddersyet målrettet behandling –  til patienter med vidt forskellige sygdomme som fx arvelige sjældne diagnoser, hjertesygdomme, kræft, demens og infektioner – er systematisk brug af sundhedsdata - lige fra beskrivelser af sygdomsforløb, blodprøver og røntgenbilleder til analyser af hele patientens genom (arvemasse).

Gennem samarbejde på tværs kan klinikere og forskere gøre det muligt at analyserede data, stille en præcis diagnose og tilbyde en effektiv individuelt tilrettelagt behandling til den enkelte patient.

Stort uforløst potentiale

Der er et stort potentiale i den videre forskning i personlig medicin, da det er vejen til udvikling af nye og bedre behandlingsformer til gavn for patienter nu og i fremtiden.

Sundhedsforskning er et område, hvor Østdanmark står stærkt. En lang række kliniske forskningsmiljøer, som er blandt de internationalt ledende inden for deres felt. Ny viden implementeres og bidrager til nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis.

Med etableringen af en østdansk infrastruktur for personlig medicin, Personlig Medicin i Østdanmark, bliver det muligt at udvikle nye behandlinger og facilitere overgange mellem forskning og behandling – med udgangspunkt i den enkelte patient behov.

Fællesregional infrastruktur

Personlig Medicin i Østdanmark er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet. Der er gået sammen om at etablere en infrastruktur med 3 fælles centre som de 3 grundelementer.

Struktur med tre centre

Østdansk infrastruktur for personlig medicin baserer sig på tre grundelementer:

  • Et fælles datacenter med brugbare og analyserbare sundhedsdata for borgere i Østdanmark
  • Et fælles center for helgenomsekventering
  • Et fælles biobankcenter.

Vision for Personlige Medicin i Østdanmark

Visionen for Personlig Medicin i Østdanmark er, at forbedre kvaliteten af borgernes behandling gennem implementering af personlig medicin i patientbehandling i Østdanmark samt at etablere de bedste rammer for den videre forskning og udvikling af personlig medicin.

  • Visionen med etablering af Genomcenter Øst er at sikre en ensartet høj kvalitet i anvendelse af genetisk information på tværs, til understøttelse af udviklingen af personlig medicin.
  • Visionen med Biobankcenter Øst er at understøtte udviklingen af personlig medicin ved at sikre koordineret adgang til relevante patientprøver, så data vedr. værtsgenetik og evt. andre omics-teknikker kan kobles til øvrige helbredsdata.
  • Visionen med Datacenter Øst er at skabe en fælles data-infrastruktur med analyserbare data til forskningsbrug og til at understøtte den kliniske beslutningsproces. Datacenter Øst etableres med udgangspunkt i PERSIMUNE-modellen.
Redaktør