Om personlig medicin

​Personlig medicin er en ny tilgang til patientbehandling og bliver afgørende for udviklingen af ny og bedre behandling i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet gået sammen om at etablere gode rammer for det videre arbejde til gavn for patienterne

Skabe bedre behandlinger

Det overordnede formål med personlig medicin er, at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient – og dermed give bedre muligheder for forebyggelse, livskvalitet og overlevelse.


Nøglen til en skræddersyet behandling – til patienter med vidt forskellige sygdomme som fx sjældne arvelige sygdomme, hjertesygdomme, kræft, demens og infektioner – er forståelse af den enkelte patients genetik kombineret med andre sundhedsdata, lige fra beskrivelser af sygdomsforløb, blodprøver og røntgenbilleder.


Gennem samarbejde på tværs kan klinikere og forskere analysere data, stille en præcis diagnose og tilbyde en effektiv behandling til den enkelte patient.

Stort uforløst potentiale

Der er et stort potentiale i den videre forskning i personlig medicin, da det er vejen til udvikling af nye og bedre behandlingsformer til gavn for patienter nu og i fremtiden.

Sundhedsforskning er et område, hvor Østdanmark står stærkt. En lang række kliniske forskningsmiljøer, som er blandt de internationalt ledende inden for deres felt. Ny viden implementeres og bidrager til nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis.

Med etableringen af Personlig Medicin i Østdanmark er rammerne lagt til udvikling og implementering af nye behandlinger.

Fællesregional infrastruktur

Personlig Medicin i Østdanmark er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet, der er gået sammen om at etablere en infrastruktur med tre fælles centre som de tre grundelementer.

Struktur med tre centre

Østdansk infrastruktur for personlig medicin baserer sig på tre grundelementer:

  • Et fælles datacenter med brugbare og analyserbare sundhedsdata for borgere i Østdanmark
  • Et fælles center for helgenomsekventering
  • Et fælles biobankcenter.

Vision for Personlig Medicin i Østdanmark

Visionen for Personlig Medicin i Østdanmark er, at forbedre kvaliteten af borgernes behandling gennem implementering af personlig medicin i patientbehandling i Østdanmark samt at etablere de bedste rammer for den videre forskning og udvikling af personlig medicin.

  • Visionen med etablering af Genomcenter Øst er at sikre en ensartet høj kvalitet i anvendelse af genetisk information i patientbehandlingen og til understøttelse af udviklingen af personlig medicin.
  • Visionen med Biobankcenter Øst er at understøtte udviklingen af personlig medicin ved at sikre koordineret indsamling af og adgang til relevante patientprøver, så data vedr. værtsgenetik og evt. andre omics-teknikker kan kobles til øvrige helbredsdata.
  • Visionen med Datacenter Øst er at skabe en fælles data-infrastruktur med analyserbare data til at understøtte den kliniske beslutningsproces og til forskningsbrug. Datacenter Øst etableres med udgangspunkt i PERSIMUNE-modellen.

National strategi for personlig medicin

Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i december 2016 en fælles national strategi for personlig medicin (2017- 2020), hvor et centralt initiativ er oprettelsen af et Nationalt Genom Center.

Samarbejdet i Personlig Medicin i Østdanmark støtter op om og styrker det nationale arbejde for personlig medicin.

Redaktør