Budget 2019

​Læs det endelige budget for 2019 -2022 for Region Hovedstaden som blev vedtaget på regionsrådsmødet den 25. september 2018.

Budget 2019 - 2022

 

Budgetaftalen

En region for fremtiden - Budgetaftale 2019 

Forslag til budget 2019 - 2022

 Forslag til budget 2019 - 2022  

Forslag til budget 2019 - 2022 - Udvalgene

Nye initiativer - Regional udvikling

 Nye initiativer - Sundhedsområdet

Forslag fra hospitaler og administration

Forslag til besparelser fra hospitaler og virksomheder samt forslag til administrative besparelser vedr. budgetforslag 2019-2022. 

Oversigstnotat

Oversigsttabel

 

Øvrige henvendelser fra andre organisationer

Fra sygeplejerskerne på Patienthotellet på Nordsjællands Hospital vedr. budget 2019Fra Yngre Læger i Region Hovedstaden - Høringssvar vedrørende RegionHovedstadens Budget 2019 

Fra Socialudvalget, Københavns Kommune - Henvendelse vedrørende udfordringer på psykiatriområdet 

Fra FOA afdelingerne i Region Hovedstaden

Fra Lægeforeningen

Fra Dansk Sygeplejeråd - Karin Tidemand Cardoso, Fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - Høringssvar

Fra Dansk Sygeplejeråd - Brev til sundhedsudvalget vedr. Budget 2019 -

Fra Dansk Sygeplejeråd - Brev til forretningsudvalget vedr. indsats efter nødberedskabsforhandlinger 

Fra Kredsbestyrelsen Jordemoderforeningen - optimering af fødesteder og fødselsoplevelser 

 Fra sygeplejerskerne på Patienthotellet på Nordsjællands Hospital vedr. Patienthotellet og budget 2019

 

Tidslinje for processen for vedtagelse af budgettet for 2019

 

Tidsplanen vil senere kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomifor-handlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle effektiviseringsforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

Fra marts til juni
De politiske udvalg drøfter økonomien.
5. Juni
Regeringen og Danske Regioner indgår økonomiaftale for 2019.
Juni til medio august
Hvis det er nødvendigt, kører hospitaler, virksomheder og koncerncentre lokale processer for at indhente spareforslag. Forslag afleveres til administrationen.
14. august
Møde i forretningsudvalget, som 1. behandler budgetforslaget, der er udarbejdet af administrationen og de eventuelle spareforslag, der er kommet fra hospitaler, virksomheder og koncernecentre.
21. august
Møde i regionsrådet, der 1. behandler budgetforslaget. Herefter kan politikerne stille spørgsmål til administrationen om forslagene i budgetforslaget.
Ultimo august til primo september
De politiske partier forhandler om budgettet, indtil de når frem til et forlig, der er politisk flertal for.
18. september
Møde i forretningsudvalget, der 2. behandler budgetforslaget.
25. september
Møde i regionsrådet, der vedtager budgettet endeligt.Redaktør