Budget 2021

​På denne side kan du læse om budgetprocessen, samt se det endelige budget for 2021 - 2024 for Region Hovedstaden.

​Budget 2021

Budget 2021

Ny budgetaftale - Det handler om liv

Budgetaftale

Forslag til budget 2021 - 2024

Forslag til budget 2021-2024

Forslag til budget 2021 - 2024 - Udvalgene

Sundhedsudvalget

Regional udvikling

Øvrige henvendelser fra andre organisationer:

Sikring af en stærk psykiatri i Region Hovedstaden gennem oprettelse af flere lægelige delestillinger og frigørelse af speciallægetid fra Lægeforeningen, Hovedstaden

Hospitalernes interne omprioriteringer og de administrative besparelser:

Overordnet notat om hospitalernes budgetlægning

Herlev og Gentofte Hospitals redegørelse for intern omprioritering

Nordsjællands Hospitals redegørelse for intern omprioriteringer

Udmøntning af administrative besparelser


Tidslinje for processen for vedtagelse af budgettet for 2021

Tidsplanen vil kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomifor-handlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for at udarbejde generelle effektiviseringsforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

Fra april til juni
De politiske udvalg drøfter økonomien.
29. maj
Regeringen og Danske Regioner indgår økonomiaftale for 2021
Juni til august
Hvis det er nødvendigt, kører hospitaler, virksomheder og koncerncentre lokale processer for at indhente spareforslag. Forslag afleveres til administrationen.
11. august
Møde i forretningsudvalget, som førstebehandler budgetforslaget. Herefter kan politikerne stille spørgsmål til administrationen om forslagene i budgetforslaget.
18. august
Møde i regionsrådet, der førstebehandler budgetforslaget.
August til september
De politiske partier forhandler om budgettet, indtil de når frem til et forlig, der er politisk flertal for.
15. september
Møde i forretningsudvalget, der andenbehandler budgetforslaget.
22. september
Møde i regionsrådet, der vedtager budgettet endeligt.

Redaktør