Kontakt administrationen

Nøglepersoner i administrationen for det nye regionsråd.

IT-support

Ved behov for IT-support kan rådighedsvagten kontaktes døgnet rundt på tlf. 38 64 80 80

Printerpatroner og printerpapir

Henvendelse til Intern Service: 38 66 63 14 eller e-mail: internservice@regionh.dk (husk at oplyse printertype)

Mødeafvikling, herunder afbud med videre

Vera Qvistgaard: 38 66 50 28/mobil 29 61 20 37 eller vera.qvistgaard@regionh.dk 

Spørgsmål vedr. udsendelse af dagsordener/bilag

Spørgsmål vedr. vederlag, abonnementer og evt. formidling til IT

Spørgsmål vedr. hvervsposter

Frits Ripperger: 38 66 50 22 eller frits.jakob.ripperger@regionh.dk  

Spørgsmål til politiske processer, rr-spørgsmål, medlemsforslag, kontakt til udvalgssekretærer med videre


Redaktør