Region Hovedstaden i overblik

Få mere indblik i regionens opgaver og strategier.

Overordnet introduktion til regionen

Fokus og Forenkling (Regionens strategi)

Sundhed

Den sociale virksomhed 

Regional udvikling

Økonomi

Hospitalsbyggerier


40.000 medarbejdere og et budget på 38,1 mia. kr. 
40.000 medarbejdere løfter hver dag Region Hovedstadens opgaver inden for sundhed, social virksomhed og regional udvikling på grundlag af et samlet budget på 38,1 mia. kr. 

Region Hovedstaden har Danmarks største sundhedsvæsen, strækker sig over 2.568 km2 og rummer 29 kommuner med i alt 1.807.404 indbyggere.

Regionens fire målsætninger:

Patientens situation styrer forløbet

Måske får du brug for at komme på hospitalet? Så er det din situation, der skal styre forløbet. Mennesker har forskellige forudsætninger og ressourcer, og dem skal vi inddrage og tage højde for, så vi opnår det bedst mulige resultat af behandlingen.

Høj faglig kvalitet

Når du modtager behandling, skal det ske på baggrund af den højeste faglige standard. Derfor arbejder vi systematisk for at tilbyde de bedst mulige forløb og gøre risikoen for fejl og skader mindst mulig.

Ekspansive vidensmiljøer

Hovedstadsregionen har stærke vidensmiljøer, bl.a. inden for sundhedsvæsenet, hvor forskning omsættes til bedre behandlinger og nye patenter. Dem skal vi støtte, så vi styrker den fælles indsats for langsigtet udvikling af vækst og livskvalitet.

Grøn og innovativ metropol

Vi er stærke på medicinalindustri, Life Science og grønt erhvervsliv, og vi har gode samarbejder med forskere og offentlige institutioner, der skaber innovative løsninger på globale udfordringer inden for klima og miljø. Det skal vi benytte som afsæt for strategiske samarbejder, der gør regionen attraktiv for borgere, turister, arbejdskraft og investeringer både i Danmark og internationalt.


Redaktør